FANDOM


 • Không rõ:
  • Thiếu giấy phép|Tôi không rõ hiện trang của giấy phép là gì
  • Thiếu giấy phép|Tôi tìm thấy nó ở đâu đó
 • Giấy phép tự do
  • GFDL|Tập tin này được cấp phép theo giấy phép GFDL
  • cc-by-sa|Tập tin này được cấp phép theo giấy phép CC-BY-SA
  • Tự do khác|Tập tin này được cấp phép theo một giấy phép tự do
 • Wikimedia
  • Từ Wikimedia|Tôi tìm được hình ảnh này từ Wikipedia hay một dự án khác của Wikimedia
 • Sử dụng hợp lý
  • Sử dụng hợp lý|Tập tin này được tin rằng sử dụng hợp lý theo luật bản quyền Hoa Kỳ
 • Giấy phép công cộng
  • PD|Hình ảnh này thuộc phạm vi công cộng
 • Giấy phép khác
  • Được phép|Tập tin này đã giữ bản quyền, người giữ bản quyền đã cho phép sử dụng nó
  • Bản thân|Tôi là người tạo ra tập tin này
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.