Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Lời phủ nhận của bản dịch.

  • Trang này là một phiên bản đã được dịch sang tiếng Việt. Đây chỉ đơn giản là một tài liệu tham khảo bỏ túi giúp người đọc hiểu rõ các điều khoản đầy đủ. Hãy xem đây là một giao diện thân thiện cho ngôn ngữ pháp lý trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
  • Tính hợp pháp và trách nhiệm pháp lý nằm tại phiên bản chính thức bằng tiếng Anh (xem tại đây).
Chính sách
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Giấy phép
Tạo lập wiki
Lời phủ nhận
nhiều hơn...
Ngõ tắt:
Riêng tư
Bảo mật
Privacy
CSBM
CSRT
QRT

Cập nhật gần đây nhất: tháng 10, 2016

Chính sách này phác thảo các thông tin Wikia thu thập, chúng tôi sử dụng thông tin đó như thế nào, và bạn có thể kiểm soát thông tin bản thân mà bạn chia sẻ như thế nào. Chính sách này chỉ áp dụng cho Fandom, powered by Wikia (gọi chung là "Trang web" hoặc "Dịch vụ"), điều hành bởi Wikia, Inc ("Công ty"). Xin lưu ý rằng khi bạn đi theo một liên kết đến một trang web khác, chính sách bảo mật này không được áp dụng, và Wikia đã không kiểm soát những thông tin mà họ thu thập từ bạn. Xin lưu ý thêm rằng trong trường hợp chính sách này xung đột với các điều khoản sử dụng của chúng tôi, thì các điều khoản sử dụng nắm quyền kiểm soát.

Thông tin chúng tôi thu thập, và chúng tôi làm gì với nó

Về Tổng quan

Để đăng ký một tài khoản ở Wikia, tên người dùng mà bạn chọn, địa chỉ email hợp lệ, mật khẩu, và ngày sinh là bắt buộc. "Thông tin tùy chọn" mà chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp có thể bao gồm tên, họ, và giới tính của bạn. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm "thông tin tùy chọn" như thú vui và sở thích của bạn cho các mục đích của việc mở rộng thông tin cá nhân của bạn trong cộng đồng Wikia. Bất kỳ "thông tin tùy chọn" bạn chọn để cung cấp có thể được công khai. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện trải nghiệm của bạn với Dịch vụ, bao gồm cả việc nhắm mục tiêu thích hợp cho quảng cáo.

Nếu bạn yêu cầu tạo lập một cộng đồng Wikia, tất cả các chi tiết đã gửi có liên quan đều có thể được công khai.

Cookie

Wikia cũng có thể gửi một hoặc nhiều cookie - một tập tin nhỏ có trong trình duyệt web của bạn giúp Dịch vụ hoạt động với đầy đủ chức năng (chẳng hạn như giữ cho bạn đăng nhập vào dịch vụ). Hầu hết các trình duyệt web cho phép bạn vô hiệu hóa các tập tin cookie, và bạn vẫn được hoan nghênh tiếp tục sử dụng Dịch vụ nếu bạn chọn làm như vậy. Tuy nhiên, một số tính năng của Dịch vụ có thể không hoạt động đúng nếu cookie bị vô hiệu hóa. Wikia sử dụng một số cookie đó và các dữ liệu được theo dõi bởi một số cookie đó kết hợp với nhiều nhà quảng cáo và nhiều mạng lưới quảng cáo khác nhau. Wikia không kiểm soát các tập tin cookie và các thông tin khác được thu thập bởi việc quảng cáo và các mạng lưới quảng cáo mà dịch vụ quảng cáo trên Wikia, và chính sách này không áp dụng cho các thông tin được thu thập liên quan đến một trong những dịch vụ đó.

Dữ liệu người dùng của Wikia được lưu trữ tại Hoa Kỳ, và các máy chủ sẽ ghi nhận một số thông tin bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ; các thông tin như địa chỉ IP của bạn, thời gian truy cập của bạn, loại trình duyệt và ngôn ngữ cài đặt trong trình duyệt của bạn.

Nếu bạn gửi một giao tiếp đến Công ty, chúng tôi có thể giữ giao tiếp ấy để chúng tôi có thể đáp ứng một cách thích hợp, và để chúng tôi có thể kết hợp thông tin phản hồi của bạn để cải thiện Dịch vụ.

Bạn không cần phải đăng ký một tài khoản hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân cho chúng tôi để sử dụng Dịch vụ.

Wikia thu thập tất cả các thông tin mà bạn cung cấp khi bạn sửa đổi nội dung của một trang hoặc Dịch vụ (chẳng hạn như tạo sửa đổi, tải lên các hình ảnh, v.v...) Một chỉ báo mà bạn cung cấp những thông tin đó nằm ở trên các thẻ Lịch sử liên kết với các trang được sửa đổi hoặc trang đặc biệt/hình ảnh phù hợp, trên liên kết Thay đổi gần đây, trong hộp cộng đồng ở phía bên trái của các trang wiki, và trong đóng góp người dùng của bạn.

Hình thức quảng cáo trực tuyến

Trang web này hoạt động với các bên thứ ba, bao gồm các công ty quảng cáo và các công ty phân tích trang web, người sử dụng cookie để thu thập thông tin phi nhận dạng cá nhân ("Non-PII") khi bạn truy cập vào trang web của chúng tôi và các trang web của bên thứ ba về các hoạt động lướt web của bạn. Non-PII này, thu thập thông qua các tập tin cookie, thường được sử dụng bởi các mạng bên quảng cáo thứ ba để phục vụ bạn với quảng cáo trong khi trên các trang web của bên thứ ba thay đổi để đáp ứng sở thích của bạn và lợi ích có khả năng. Nếu bạn muốn ngăn chặn một nhà quảng cáo của bên thứ ba thu thập dữ liệu, hiện nay bạn có thể truy cập vào trang web của từng mạng lưới quảng cáo của cá nhân và không tham gia, hoặc truy cập vào cổng NAI chọn không tham gia trang web để lựa chọn của tất cả các cookie quảng cáo mạng. Nhấp vào đây để lựa chọn các cổng trang web NAI, http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp

Chia sẻ thông tin của bạn

Wikia chỉ chia sẻ thông tin của bạn với những người khác trong các trường hợp sau đây:

  1. Như mô tả ở trên.
  2. Với công ty con và công ty chi nhánh của chúng tôi, nhà thầu, và các nhà cung cấp. Chúng tôi yêu cầu các bên để xử lý thông tin của bạn phù hợp với chính sách này.
  3. Theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.
  4. Như chúng tôi, trong bản án duy nhất của chúng tôi cho là cần thiết để điều tra hành vi vi phạm an ninh.

Nếu Công ty tham gia trong một cuộc sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán hàng của một số hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo cho bạn, thông qua một bản cập nhật chính sách này, của bất kỳ thông tin cá nhân được chuyển giao và/hoặc đối tượng của một chính sách khác.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ với bên thứ ba, tổng hợp, thông tin cá nhân, chẳng hạn như số đăng ký người dùng mới trong một thời gian nhất định hoặc số lượng người dùng chỉnh sửa một wiki cụ thể.

Advertisement