Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Ứng dụng FANDOM nền tảng điện thoại có thể được tải về miễn phí trong Cửa hàng Ứng dụng Apple and Cửa hàng Google Play.

Ứng dụng wiki: Tính năng mới[]

Bài chi tiết: Ứng dụng wiki
Android phiên bản 2.9.6 (2 tháng 2) iOS phiên bản 2.9 (11 tháng 1)
 • Cho phép các điều phối viên chỉnh sửa thể loại
 • Đã sửa vấn đề YouTube trong Bàn luận
 • Loại trừ các ứng dụng từ hộp thoại mời bạn bè
 • Vài lỗi đánh máy tiêu đề và mô tả ứng dụng đã được sửa.
 • Tất cả ứng dụng wiki nay kích hoạt hỗ trợ tải lên tệp GIF.
 • Tải ảnh lên được kích hoạt cho mọi wiki với tính năng Bàn luận.

Ứng dụng wiki mới được tạo[]

Chúng tôi đang phát hành những ứng dụng mới cho những wiki sau đây:

(Lưu ý: Chúng tôi hiện chưa thể phát hành các ứng dụng wiki mới cho cửa hàng Ứng dụng Apple. Đó là lý do tại sao bạn chỉ có thể tìm thấy những phát hành mới tên Android vào khoảng thời gian này.)

Ứng dụng FANDOM: Tính năng mới[]

Bài chi tiết: Ứng dụng FANDOM
Android phiên bản 0.6.5 (28 tháng 3) iOS phiên bản 1.5.4 (31 tháng 3)
 • Sửa vài lỗi nhỏ bao gồm cải thiện trải nghiệm quảng cáo toàn cầu
 • Hỗ trợ bản mẫu/thẻ nội dung tuyển chọn bao gồm trích thoại, trích dẫn, vân vân
 • Trình chạy đoạn phim cung cấp lựa chọn chất lượng hiển thị
 • Sửa lỗi bao gồm lỗi người dùng thấy trang nguồn cấp tin tức trống trơn sau khi theo dõi các chủ đề
 • Trang nguồn cấp tin tức được làm mới tự động mỗi lần các thành viên đăng nhập
 • Các thành viên đã có thể đăng nhập bằng tài khoản Google
 • Sửa một vài lỗi nhỏ khác
Advertisement