FANDOM


Breakpoints-blogheader

Chào mọi người, trong bản thử nghiệm bố cục bài viết năm ngoái, chúng tôi đã thử nghiệm nhiều thứ khác nhau và đã nhận được rất nhiều phản hồi, góp phần tích cực cho hướng đi sắp tới. Bản thử nghiệm đã giúp chúng tôi hiểu được vài điều quan trọng trong cơ chế làm việc (ví dụ như việc gỡ bỏ phần trang bên phải gây phân rã trang). Chúng tôi vẫn đang tiếp tục với những cải tiến trên bố cục của trang, nhưng kế hoạch của chúng tôi là tập trung vào những khía cạnh đặc biệt của bố cục, từng khía cạnh một. Tiến trình này tương tự như cách chúng tôi cập nhật danh mục toàn cầu vào tháng Giêng, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để có thể nắm bắt hết tất cả những thay đổi trên bố cục của trang.

Thay đổi đầu tiên là thêm các điểm chuyển tiếp vào bố cục tương thích của Wikia và một vài cập nhật liên qua đến kỹ thuật in. Những thay đổi về kĩ thuật in sẽ chỉ xảy ra ở điểm chuyển tiếp lớn nhất, chúng tôi gọi là 'màn hình DesktopXL', hiện được định nghĩa là kiểu màn hình rộng hơn 1575px. Các ảnh dưới đây hiển thị một vài ví dụ trước-và-sau về các thay đổi cho kích cỡ bố cục Desktop XL. Nhấp vào các ảnh để xem rõ và kéo xuống để đọc thêm về các thay đổi sẽ được áp dụng cho điểm chuyển tiếp và kỹ thuật in.

Những thay đổi về điểm chuyển tiếp và kỹ thuật in sẽ được áp dụng toàn cầu vào Thứ ba, 19 tháng 5.

Điểm chuyển tiếp

Điểm chuyển tiếp sẽ chuyển bố cục trang giúp môt vài thành phần của trang tiêu biểu như bản mẫu sẽ không bị vỡ hoặc trông như bị hỏng. Mục đích của điểm chuyển tiếp là giúp cho trang vẫn tương thích với các loại màn hình lớn và được định theo góc nhìn của cửa sổ trình duyệt. Xin lưu ý các thanh cuộn được xem là nằm ngoài ranh giới đo đạc màn hình.

Danh sách điểm chuyển tiếp và các kích thước màn hình tương ứng:

Điểm chuyển tiếp Độ rộng không gian nội dung Độ rộng màn hình (cực tiểu) Độ rộng màn hình (cực đại) % lưu lượng desktop/tablet
Màn hình Tablet ngang768px768102316%
Màn hình Tablet dọc1024px10241084 50%
Màn hình Desktop1084px10841594
Màn hình Desktop XL1238px1595px34%

Kỹ thuật in

Hiện tại trên Wikia, chỉ có độ dài của dòng thay đổi , nhưng với cập nhật cho kỹ thuật in, kích thước phông chữ và chiều cao dòng cũng thay đổi tại các điểm chuyển tiếp của Màn hình XL, bạn có thể xem bảng dưới đây để rõ các chi tiết. Đối với các điểm chuyển tiếp của Màn hình desktop/máy tính bảng (tablet), cỡ chữ vẫn là mặc định trên Wikia, thay đổi chỉ có trên kích cỡ Màn hình XL. Danh sách các thay đổi về kỹ thuật in tại mỗi điểm chuyển tiếp:

Desktop/Tablet Desktop XL
(Kích thước/Chiều cao dòng) (Kích thước/Chiều cao dòng)
H1 - heading 28/28 34/34
H2 - heading 20/22 28/30
H3 - heading 17/22 22/24
H4 - heading 15/22 20/28
Văn bản phần thân 14/22 16/26

Dự định của chúng tôi là chỉ áp dụng những thay đổi này cho tiêu đề (header), bản sao phần thân (body) và những trích dẫn cơ bản. Một vấn đề mà chúng tôi gặp phải là nếu các bản mẫu không được cho đúng kiểu lớp, chúng sẽ bị thay đổi về kỹ thuật in, dẫn tới việc bản mẫu bị vỡ. Chúng tôi đã liệt kê các vấn đề tiềm năng, nguyên nhân và giải pháp được đề xuất, và hầu hết các vấn đề sẽ được sửa bằng cách sử dụng đúng tên lớp cho bản mẫu hoặc thay đổi CSS của site. Danh sách được đặt tại trang này.

Cách xem điểm chuyển tiếp và kỹ thuật in

Nếu bạn muốn xem trước trang trông sẽ như thế nào, bạn chỉ cần nhập một chuỗi thông số truy vấn. Xem các hướng dẫn bên dưới để biết các thông số bạn cần.

Để xem trước điểm chuyển tiếp và kỹ thuật in

Thêm ?oasisbreakpoints=1&oasistypography=1 vào cuối URL. Ví dụ: http://vi.rayarkgames.wikia.com/wiki/Trang_Ch%C3%ADnh?oasisbreakpoints=1&oasistypography=1

Các thay đổi cho điểm chuyển tiếp và kỹ thuật in sẽ được áp dụng rộng rãi kể từ 19 tháng 5. Nếu bạn phát hiện điều gì bất thường hoặc không hoạt động, đầu tiên vui lòng xem trang trợ giúp để biết liệu đã có giải pháp được hướng dẫn tại đó chưa. Nếu chưa, vui lòng cho chúng tôi biết ở phần bình luận bên dưới hoặc thông qua Đặc biệt: Liên hệ.

CẬP NHẬT: 21 tháng 5, 2015

Để giải quyết một số lỗi liên quan đến thanh cuộn, chúng tôi đã thay đổi điểm chuyển tiếp một ít. Điểm chuyển tiếp của màn hình Desktop giờ được chuyển thành 1084px, và của màn hình Desktop XL thì được chuyển thành 1595px. Các bảng trên trang blog và các thông tin trên trang trợ giúp đã đước cập nhật tương ứng.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.
Người dịch: KhangND, Trần Trí Quang.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.