Chào mọi người,

Bài blog này mất khá lâu để ra đời và đối với một số bạn, nó là kết quả trực tiếp của phản hồi mà bạn đã đưa ra về các chính sách của chúng tôi. Fandom trước đây đã đứng về phía các bảo quản viên về tính hợp lệ của các việc cấm thành viên cục bộ của họ, ngay cả khi lý do của những vụ cấm đó không hề công bằng. Với sự ra đời của chính sách tạo lập wiki mới của chúng tôi về việc cấm các wiki trùng lặp, biện pháp khắc phục theo quy định mà người dùng tạo wiki của riêng họ về cùng một chủ đề đã không còn hợp lệ nữa, vì nó làm chia rẽ cộng đồng người biên tập và độc giả. Do đó, giải pháp lâu dài tốt nhất là tìm ra cách chúng tôi có thể xử lý các trường hợp bảo quản viên không tốt.

Trong một thời gian dài, lập trường của chúng tôi về việc cấm cục bộ tại từng wiki của Fandom được tóm tắt tốt nhất bằng câu sau: bảo quản viên có thể cấm bạn khỏi wiki vì bất kỳ lý do gì hoặc không có lý do gì cả. Hệ quả của việc cấm vô hạn đó là tạo ra những wiki cạnh tranh, và điều này đã làm tổn hại đến cộng đồng nói chung bằng cách chia nhỏ những người đóng góp, đọc giả và nội dung thành nhiều wiki trùng lặp. Tuy nhiên, trên Gamepedia, chúng tôi đã thực hiện hiệu quả hơn trong việc tiếp cận để đưa ra biện pháp khắc phục: ngoài việc có nhân viên sẵn sàng hỗ trợ các yêu cầu xem xét việc cấm thành viên tại hiện trường, chúng tôi cũng có Nhà quản lý Wiki được chỉ định cho mọi wiki để sẵn sàng trợ giúp.

Một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi tại Fandom là Chúng tôi đem lại niềm vui. Niềm vui trong việc chúc mừng các fandom của bạn. Niềm vui trong sở thích và kinh nghiệm được chia sẻ. Niềm vui trong việc hỗ trợ lẫn nhau. Bị đẩy ra khỏi mối quan tâm chung bởi một vụ cấm không công bằng xung đột với sứ mệnh đó, vì vậy chúng tôi đang thực hiện các bước để thay đổi điều đó.

Trong khi cách tiếp cận toàn diện của Gamepedia với Nhà quản lý Wiki cho mọi wiki không phải là thứ mà chúng tôi có thể mở rộng cho toàn bộ Fandom, tùy chọn xem xét của nhân viên đối với các vụ cấm không công bằng từ Gamepedia là một nền tảng khá tốt. Để đạt được điều đó, chúng ta cần một tiêu chuẩn về sự công bằng. Mỗi wiki cần có các bộ quy tắc ứng xử cục bộ được xác định rõ ràng và dễ dàng tìm thấy, để các thành viên hiểu được những gì được mong đợi ở chúng và việc cấm thành viên có thể bắt nguồn từ một nơi có hệ quả công bằng.

CHÍNH SÁCH

Để đảm bảo rằng tất cả những người có thiện chí đóng góp đều có cơ hội được đóng góp, văn bản sau đây có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, Chính sách cấm thành viên và nội quy wiki này sẽ được ban hành trên toàn cầu và tất cả các wiki sẽ phải tuân thủ theo:

  • Nội quy tại wiki của bạn phải được xác định rõ và dễ dàng tìm thấy. Các quy tắc đó không được vi phạm Điều khoản sử dụng của Fandom hoặc trở nên quá khắt khe.
  • Quyết định cấm thành viên chỉ có thể được đưa ra nếu vi phạm các quy tắc bạn đã chỉ định hoặc Điều khoản sử dụng của Fandom.
  • Các thành viên trong cộng đồng phải được đối xử bằng sự tôn trọng. Việc lạm dụng tư cách bảo quản viên để quấy rối các thành viên khác trong cộng đồng sẽ không được khoan thứ.
  • Việc vi phạm chính sách được nêu ra ở này có thể khiến bạn bị mất quyền thành viên cục bộ và trong các trường hợp nghiêm trọng, sẽ có những hành động xử lý kỷ luật thích đáng.

Các wiki trên hết là thuộc về cộng đồng của chúng, chứ không phải của một vị bảo quản viên, hành chính viên nào cả hay thậm chí là sáng lập viên. Một bảo quản viên có nhiều quyền thành viên bổ sung trên nền tảng wiki, nhưng tuyệt nhiên trong đó không hề có quyền bắt nạt thành viên khác bằng chức vụ của mình hay thậm chí chặn cấm họ ra khỏi mọi hoạt động của wiki mà không có lý do chính đáng nào cả.

Nếu bạn là một người bảo quản viên tốt, hãy đưa ra các quy tắc cấm vì lý do chính đáng (và 99% bạn là bảo quản trị tốt), thay đổi duy nhất sẽ ảnh hưởng đến bạn có thể là sự cần thiết tạo ra một trang gồm bộ quy tắc hữu ích cho (các) wiki của bạn.

Chính sách này nhằm đảm bảo rằng việc cấm được ràng buộc chặt chẽ với các nội quy để thành viên có thể hiểu hành vi nào được chấp nhận trên wiki và việc cấm đó thực sự có ý nghĩa. Sự can thiệp của nhân viên sẽ xảy ra khi có sự cố liên tục của những vụ cấm không liên quan đến các nội quy bạn đã tạo ra cho cộng đồng.

Các quyết định cấm thành viên được ban hành để thực thi các quy tắc một cách có thiện chí, chứ không phải là phản ứng đầu tiên của bạn trước việc một người dùng mới chân ướt chân ráo tha thiết tìm thấy wiki của bạn và họ có thể thực hiện một số lỗi sai lầm trong các lần tương tác đầu tiên của mình. Giáo dục và hướng dẫn phải luôn là phản ứng đầu tiên đối với tình huống như vậy. Tạo liên kết đến trang nội quy của bạn với một lời nhắc nhở là bước đầu tiên tuyệt vời khi bạn gặp phải một biên tập viên mới háo hức nhiệt tình nhưng tạo ra một số lỗi ban đầu, để tạo điều kiện cho họ có thể trở thành một cộng tác viên tuyệt vời lâu dài về sau.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập nội quy tốt cho wiki của bạn và cách xử lý khiếu nại, hãy truy cập trang trợ giúp mới cho chính sách này.

TÓM TẮT

Sự thay đổi chính sách này là kết quả của rất nhiều phản hồi từ phía người dùng. Đó là một thành quả khác từ cộng đồng khi có những cuộc thảo luận mang tính đóng góp xây dựng với người dùng ở mọi cấp độ kinh nghiệm trong tất cả các loại cộng đồng wiki khác nhau. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt đến Hội đồng Cộng đồng và những thành viên Gamepedia vì đã cùng tôi thảo luận chính sách. Sự giúp đỡ của họ đã thực hiện thay đổi này.

Sau cùng, nếu bạn là một bảo quản viên wiki công bằng, đã đưa ra các quy tắc rõ ràng và thực thi chúng một cách nhất quán, bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì. Trọng tâm ở đây là tạo ra một nền văn hóa thiết lập quy tắc rõ ràng và các việc cấm thành viên dựa trên các quy tắc đã nêu.

Fandom không cung cấp nền tảng cho việc bắt nạt hoặc lạm dụng quyền lực và chính sách này là một hiện thân của cam kết đó đối với cộng đồng của chúng tôi.

Lưu ý (từ trang trợ giúp): Mặc dù chúng tôi dự định để chính sách này có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4, nhưng việc lạm dụng vị trí bảo quản viên được thực hiện trong khoảng thời gian từ thông báo này đến ngày bắt đầu chính sách có thể được xem xét và xử lý phù hợp. Nó không có hiệu lực hồi tố trước khi thông báo này có hiệu lực.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.