Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Rémy Lee Rémy Lee ngày 14 tháng 6 năm
0

FandomDesktop: Trải nghiệm mới đi kèm Chính sách tùy chỉnh mới

Khi chúng tôi tiếp tục chuyển đổi các wiki của nền tảng Fandom sang Trải nghiệm Nền tảng Cộng đồng Hợp nhất (UCX) mới của chúng tôi, bạn hiện có cơ hội thiết kế và kiểm tra xem cộng đồng của mình trông như thế nào.

Đối với nhiều bạn, ngoài chủ đề và mẫu màu cơ bản của wiki, sẽ có nhiều thứ khác để thử nghiệm và thiết kế lại. Việc tinh chỉnh giao diện wiki của bạn thường vượt ra ngoài mặc định và đi vào khu vực tùy chỉnh sâu hơn.

Như chúng tôi sẽ giải thích, với việc triển khai UCX, chúng tôi hôm nay cũng đang triển khai Chính sách tùy chỉnh cập nhật - các quy tắc về cách thức và những gì bạn có thể tùy chỉnh trong cộng đồng của mình. Dựa trên phản hồi của bạn từ phiên bản trước của Chính sách tùy chỉnh, có một số lĩnh vực mà chúng tôi tin rằ…

Read Full Post
Rémy Lee Rémy Lee ngày 14 tháng 6 năm
1

Tìm hiểu về công cụ tạo nội dung trên giao diện FandomDesktop

Chào mọi người!

Như đã hứa trong phần giới thiệu về FandomDesktop, chúng tôi đang tiếp tục phương pháp tiếp cận “Nhiều hơn nữa” để xem trước những thay đổi sắp tới đối với Fandom và Gamepedia dành cho người dùng máy tính vào cuối mùa Xuân và mùa Hè này. Minh bạch hơn, nhiều tư duy thiết kế hơn và chuyên sâu hơn về những gì đang thay đổi trước khi triển khai.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem xét các công cụ dành cho biên tập viên mà nhóm Sản phẩm của chúng tôi sẽ có thể cải thiện hoặc xây dựng sau khi FandomDesktop đi vào hoạt động.


 • 1 Đây là một cột mốc quan trọng
 • 2 Cái gì sắp ra mắt?
  • 2.1 Trình soạn thảo
  • 2.2 Thanh nhanh
  • 2.3 Các phím tắt bàn phím
 • 3 Những gì sẽ ra mắt tiếp theo?
 • 4 Còn nữa…
  • 4.1 Bản đồ tương tác

Thật không thể ngờ rằng vào thời điểm FandomDesktop ra…Read Full Post
Rémy Lee Rémy Lee ngày 14 tháng 6 năm
0

Tính năng thiết kế giao diện chủ đề trên FandomDesktop

Chào mọi người!

Như đã hứa trong phần giới thiệu về FandomDesktop, chúng tôi đang tiếp tục phương pháp tiếp cận “Nhiều hơn nữa” để xem trước những thay đổi sắp tới đối với Fandom và Gamepedia dành cho người dùng máy tính vào cuối mùa Xuân và mùa Hè này. Minh bạch hơn, nhiều tư duy thiết kế hơn và chuyên sâu hơn về những gì đang thay đổi trước khi triển khai.

Hôm nay, chúng ta sẽ cùng xem cách Thiết kế giao diện nâng cấp với FandomDesktop với các tính năng mới, giải pháp hiệu suất tốt hơn và nhiều tùy chọn tùy chỉnh hơn để mang bản sắc wiki của bạn vào cuộc sống.


Là một phần của dự án UCX (Trải nghiệm Nền tảng hợp nhất), chúng tôi đã xây dựng lại Thiết kế giao diện từ đầu như một tính năng mạnh mẽ hơn để nâng cao trải nghiệm mới. Trong các lĩn…


Read Full Post
Rémy Lee Rémy Lee ngày 14 tháng 6 năm
0

Giới thiệu về tính năng Điều hướng trên giao diện FandomDesktop

Chào mọi người!

Như đã hứa trong phần giới thiệu FandomDesktop, chúng tôi đang tiếp tục phương pháp tiếp cận "Nhiều hơn nữa" để xem trước những thay đổi sắp tới đối với Fandom và Gamepedia dành cho người dùng máy tính vào cuối mùa xuân này cũng như mùa Hè. Minh bạch hơn, tư duy thiết kế nhiều hơn, chuyên sâu hơn về những gì đang thay đổi trước khi triển khai. Hôm nay, chúng tôi đang xem xét cách tính năng Điều hướng phát triển với FandomDesktop.


 • 1 Điều hướng tại wiki sẽ ở trên cùng
 • 2 Điều hướng luôn trong phạm vi tiếp cận
 • 3 Hộp công cụ dành cho người biên tập nội dung
 • 4 Điều hướng toàn cầu
 • 5 Tính năng tìm kiếm, hồ sơ thành viên và thông báo thì thế nào đây?
 • 6 Thay đổi mang lại mở rộng cơ hội

Liên kết tại cục bộ của wiki sẽ là những liên kết đầu tiên xuấ…Read Full Post
Rémy Lee Rémy Lee ngày 11 tháng 6 năm
0

Một cái nhìn sâu hơn về các trang bài viết trên giao diện FandomDesktop

Chào mọi người!

Trước đó chúng tôi đã cung cấp cho bạn bản xem trước công khai đầu tiên của FandomDesktop, sự hợp nhất giữa trải nghiệm trên máy tính của Fandom và Gamepedia. Trong đó, chúng tôi đã tăng gấp đôi cam kết của Kết nối Cộng đồng thành "nhiều hơn nữa", có nghĩa là minh bạch hơn, thẳng thắn hơn và xem xét sâu hơn những thay đổi trước khi chúng được áp dụng chính thức. Để tiếp tục cam kết đó, hãy cùng FandomDesktop tóm tắt các trang bài viết đang thay đổi như thế nào với một số thông tin chi tiết bổ sung về cách chúng tôi đạt được những thay đổi này.


 • 1 BƯỚC KHỞI ĐẦU LÀ CỘI NGUỒN CỦA VẤN ĐỀ
 • 2 GIẢI QUYẾT CHO NHIỀU TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG
 • 3 CHỜ ĐÃ... VÌ CÒN NHIỀU HƠN!
 • 4 VÀ NHỮNG NÚT KHÁC THÌ SAO?
 • 5 THÊM CÁI NỮA, VÀO TRÌNH BIÊN SOẠN NÀO!
 • 6 Nhiều hơn
 • 7 CÁ…

Read Full Post

Advertisement