FANDOM


Wiki-wordmark

Xin chào wiki! Chúng tôi trân trọng thông báo rằng bắt đầu từ ngày hôm nay, Cộng đồng Wikia tiếng Việt chính thức trở thành trung tâm hỗ trợ cho mọi thành viên wiki sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt!

Chúng tôi và các thành viên của mình đã xây dựng một số nền tảng sẵn có để giúp trang wikia cộng đồng này trở thành nguồn dữ liệu hữu ích đối với những người dùng tiếng Việt. Chúng tôi đã địa phương hóa một vài các trang trợ giúp, và bạn có thể xem tại bàn giúp đỡ. Bạn được hoan nghênh giúp chúng tôi hoàn thiện chúng, nếu bạn thích!

Chúng tôi cũng địa phương hóa những tin tức về sản phẩm mới nhất từ Wikia – hãy xem qua những gì đang diễn ra với Trình soạn thảo trực quan và nghiên cứu tính năng mới nhất có mặt trong Phòng thí nghiệm của chúng tôi, kiểu dáng thư viện ảnh mới.

Nếu bạn muốn giữ cập nhật với những tin tức mới từ Wikia, hãy chắc rằng bạn theo dõi blog của chúng tôi.

Cho tất cả những câu hỏi hoặc thỉnh cầu, kể từ nay Rémy sẽ là thành viên hỗ trợ cho cộng đồng của các bạn.

Tôi rất mong đợi được thấy cộng đồng tiếng Việt phát triển và ngày một thành công!