FANDOM


Đây là những cập nhật kỹ thuật mới nhất tại Wikia. Hãy nhớ rằng hệ thống của chúng tôi được cập nhật vào mỗi thứ ba và thứ năm hàng tuần, vì thế chúng tôi sẽ đăng kèm theo những vấn đề thông báo để bạn có thể nắm. Và hơn nữa chú ý một điều rằng chúng tôi tạo thay đổi với hàng trăm chi tiết nhỏ mỗi tuần nhưng sau đây là những điểm nổi bật.

Những thay đổi đáng chú ý khác

Cập nhật chi tiết về CSS có thể được tìm thấy tại http://report.wikia.net - trang so sánh thể hiện sự thay đổi đối với các tệp .css, .scss, .tmpl.php, .html, .sass và .mustache trong mã nguồn nền Wikia.

 • Các trang Bản mẫu sẽ được cập nhật một số thứ:
  • Bản mẫu giờ sẽ không thể sửa đổi bởi người dùng vô danh, đồng nghĩa với việc họ không thể thay đổi Loại bản mẫu. Từ những xem xét của chúng tôi về hoạt động sửa đổi, rất, rất ít các sửa đổi của bản mẫu được thực hiện bởi người dùng vô danh, và đa số lại là phá hoại.
  • Trình soạn thảo bản mẫu đặc biệt giờ sẽ chỉ hiển thị trên các trang được phân loại là Bản mẫu Hộp thông tin. Các trang bản mẫu khác sẽ hiển thị trình soạn thảo 'cổ điển'.
  • Nút thay đổi loại bản mẫu sẽ dễ nhấn hơn.
 • Bảo quản viên sẽ có thể xóa các trang thuộc không gian MediaWiki, và khôi phục các trang thuộc danh sách trắng.
 • Help:Insights sẽ được cập nhật một số thứ:
  • Nhiều điểm vào sẽ hiển thị số lượng phần tự trên danh sách đó, giúp bạn không phải nhấp vào trực tiếp.
  • Mô-đun Insights trên trang Trợ giúp:Hoạt động Wikia sẽ giới hạn lại, chỉ hiển thị 4 danh sách, và sẽ được di chuyển xuống dưới mô-đun tán gẫu.
  • Một mô-đun Insights sẽ hiện lên cột bên phải của trang bài viết đối với những biên tập viên hoạt động tích cực ('power user').
 • Chúng tôi sẽ thêm một mục vào đầu trang Help:Thay đổi gần đây (trên các cộng đồng tiếng Anh) để biên tập viên biết về những cập nhật đáng kể gần đây trên Wikia. Khung này có thể thu gọn, và được ghi nhớ.
  • Hơn nữa, hộp "tùy chọn Thay đổi gần đây" sẽ có thể thu gọn.
 • Chúng tôi sẽ hiển thị thông báo biểu ngữ cho một vài người dùng để họ biết về hộp thông tin lưu động.

Nếu bạn có câu hỏi hay bình luận, xin viết chúng ở bên dưới. Nếu bạn phát hiện một lỗi kỹ thuật nào đó trong khi làm việc trên wiki, xin báo lại cho chúng tôi qua Đặc biệt:Liên hệ.

Blog này được cập nhật từ Community Central, bạn có thể truy cập bài đăng gốc bằng tiếng Anh tại đây.

Khang (talk) @fandom 00:33, ngày 3 tháng 12 năm 2015 (UTC)