FANDOM


TÀI LIỆU BẢN MẪU
==Giới thiệu==

Không phải ai ở đây cũng nói/viết cùng một ngôn ngữ. Để giúp đỡ với thông tin liên lạc, xin vui lòng phân loại bản thân bạn bằng thể loại ngôn ngữ trên trang thành viên của bạn. Nhóm ngôn ngữ ví dụ như: en cho tiếng Anh, vi cho tiếng Việt, de cho tiếng Đức, và vân vân. Ngoài ra, người dùng có thể xác định mức độ thông thạo ngôn ngữ của bạn trong giao tiếp cộng đồng:

  • 0 chỉ một người nào đó không hiểu ngôn ngữ được chọn.
  • 1 dành cho trình độ cơ bản: khả năng để hiểu và trả lời các câu hỏi đơn giản trong ngôn ngữ đó
  • 2 dành cho trình độ thường (trung bình)
  • 3 dành cho trình độ nâng cao và kiến thức lưu loát, có khả năng sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong ngôn ngữ đó
  • N (native) dành cho ngôn ngữ bản xứ

Ví dụ như, fr-3 xác định người dùng với kĩ năng trình độ thành thạo trong tiếng Pháp, vi-N xác định người dùng sử dụng tiếng Việt làm ngôn ngữ mẹ đẻ.

Hướng dẫn sử dụng

Theo cú pháp sau {{Babel|<mã ngôn ngữ>|<số chỉ mức độ>}}

{{Babel|ko|N}} sẽ cho ra

ko-N 이 사용자는 한국어가 모국어입니다.

{{Babel|es|2}} sẽ cho ra

es-3 Este usuario puede contribuir con un nivel avanzado de español.

Lưu ý: Mã ngôn ngữ dựa theo hệ thống tiêu chuẩn quốc tế về mã của các tên ngôn ngữ ISO 639

Cách trình bày

Khi sử dụng bản mẫu Babel với chỉ viết cú pháp, sẽ cho ra bảng ngôn ngữ không có định dạng vị trí như mong muốn.

Thường các thành viên đưa những bảng ngôn ngữ của mình về góc phải của trang thành viên bằng cú pháp tạo bảng phụ, ví dụ với cú pháp sau

Viết gì cũng được
vi-0 Thành viên này không hiểu Tiếng Việt (hoặc rất khó khăn để hiểu).
vi-1 Thành viên này sử dụng Tiếng Việt với trình độ cơ bản.
vi-2 Thành viên này sử dụng Tiếng Việt với trình độ trung bình.
vi-3 Thành viên này sử dụng Tiếng Việt với trình độ nâng cao.
vi-N Thành viên này sử dụng Tiếng Việt làm ngôn ngữ mẹ đẻ.
{| style="float: right; width: 240px; border: purple solid 1px"
|-
| style="text-align: center" | '''Viết gì cũng được'''
|-
| {{Babel|vi|0}}
|-
| {{Babel|vi|1}}
|-
| {{Babel|vi|2}}
|-
| {{Babel|vi|3}}
|-
| {{Babel|vi|N}}
|}
Xem Bản mẫu:Babel/doc để sửa đổi văn bản này! (Nó hoạt động như thế nào?)
Đã sửa đổi nó xong? Làm mới trang này!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.