Trung tâm Cộng đồng
Advertisement

Lời phủ nhận của bản dịch.

 • Trang này là một phiên bản đã được dịch sang tiếng Việt. Đây chỉ đơn giản là một tài liệu tham khảo bỏ túi giúp người đọc hiểu rõ các điều khoản đầy đủ. Hãy xem đây là một giao diện thân thiện cho ngôn ngữ pháp lý trong Điều khoản sử dụng của chúng tôi.
 • Tính hợp pháp và trách nhiệm pháp lý nằm tại phiên bản chính thức bằng tiếng Anh (xem tại đây).
Chính sách
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Giấy phép
Tạo lập wiki
Lời phủ nhận
nhiều hơn...
Ngõ tắt:
ĐKSD
Terms of Use
ToU

Cập nhật gần đây nhất: tháng Mười, 2016

Chào mừng đến Wikia và Fandom, powered by Wikia (gọi chung là "Dịch vụ" hoặc "Trang web") được điều hành bởi Wikia, Inc (một "Công ty"). Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn thừa nhận là đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản sử dụng ("Điều khoản dịch vụ" hoặc "Thỏa thuận"), bất kể việc bạn có phải là một thành viên đã đăng ký của Wikia hay không. Chúng tôi có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào theo quyết định của mình mà không cần phải thông báo thêm. Trách nhiệm của bạn là thường xuyên kiểm tra trang này để xác định nếu đã có thay đổi về Điều khoản sử dụng thì hãy xem lại điều gì đã thay đổi.

VUI LÒNG ĐỌC KỸ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, CHÚNG CHỨA THÔNG TIN QUAN TRỌNG VỀ QUYỀN, SỰ BỒI THƯỜNG VÀ NGHĨA VỤ PHÁP LÝ CỦA BẠN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẾN VIỆC HẠN CHẾ VÀ NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ, VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH NHƯ THẾ NÀO ĐỂ TRANH CHẤP SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT.

Những Điều khoản sử dụng sau đây áp dụng cho các thành viên và không phải là thành viên như nhau. Để sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn phải tuân thủ tất cả mọi Điều khoản sử dụng. Bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng ký thành viên (bên A) với tổ chức Dịch vụ và/hoặc Công ty (bên B) bằng cách thực sự sử dụng Dịch vụ.

Bạn phải xác nhận rằng mình đã đủ độ tuổi pháp lý để tạo thành một hợp đồng ràng buộc với công ty, hoặc bạn là một đối tượng vị thành niên tự lập, hoặc có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp để đủ thẩm quyền tham gia, và tuân thủ các Điều khoản sử dụng. Trong bất kỳ trường hợp nào, bạn phải xác nhận bạn đã đủ 13 tuổi trở lên và thừa nhận rằng Dịch vụ này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi. Bạn có thể không sử dụng dịch vụ và không chấp thuận với các Điều khoản sử dụng nếu theo luật pháp bạn chưa đủ điều kiện và bị cấm sử dụng dịch vụ và không có quyền chấp thuận Điều khoản sử dụng.

Quyền thành viên

Để sử dụng một số phần nhất định của Dịch vụ này, đầu tiên bạn sẽ cần phải đăng ký làm thành viên trong Dịch vụ. Bạn bị cấm đăng ký thành viên trong Dịch vụ nếu như bạn bị cấm theo quy định của pháp luật. Thêm vào đó, Dịch vụ chỉ nhằm mục đích dành người dùng đủ mười ba (13) tuổi trở lên. Bất kỳ sự đăng ký bởi bất cứ ai dưới 13 tuổi đều không được cho phép, là trái với quy định và vi phạm Thỏa thuận này. Bằng việc đăng ký dịch vụ, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn đã đủ 13 tuổi trở lên, và bạn đồng ý và tuân theo tất cả các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này.

Nếu bạn chọn đăng ký thành viên, trong việc xem xét cách sử dụng của bạn đối với trang web, bạn đồng ý duy trì sự bảo mật về mật khẩu và danh tính của mình và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả lần sử dụng tài khoản của bạn và cho bất kì hành động nào diễn ra với danh nghĩa tài khoản của bạn.

Công ty có thể chấm dứt tài khoản của bạn, xóa hồ sơ của bạn và bất kỳ nội dung hay thông tin mà bạn đã đăng trên Dịch vụ và/hoặc ngăn cấm bạn sử dụng hoặc truy cập vào dịch vụ vì bất cứ lý do nào, hoặc không có lý do, bất cứ lúc nào tuỳ ý, có hoặc không có thông báo.

Sở hữu trí tuệ ở Wikia

Các từ WIKIA và WIKICITIES được đăng ký thương hiệu bản quyền của Công ty tại Hoa Kỳ và/hoặc ở các nước khác. Thương hiệu của Công ty không thể được sử dụng, bao gồm một phần của các nhãn hiệu hàng hoá và/hoặc một phần của tên miền, kết nối với bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ trong bất kỳ phương thức có khả năng gây nhầm lẫn và không được sao chép, hoặc sử dụng, trong toàn bộ hoặc một phần, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty.

Quy tắc ứng xử của thành viên

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ bằng bất cứ cách nào nếu những cách đó trái với Nguyên tắc Cộng đồng Wikia, có thể được cập nhật theo thời gian. Nếu không có những hạn chế nêu trên, bạn cũng đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

 • Lạm dụng, quấy rối, bắt nạt hoặc đe dọa các thành viên Wikia khác;
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ nội dung tục tĩu, khiêu dâm, sỉ nhục, phản cảm, xúc phạm, hoặc vi phạm bất kỳ luật hoặc quyền và lợi ích hợp pháp của bất kỳ bên thứ ba nào, hoặc nội dung có chứa sự kỳ thị người đồng tính, động chạm tôn giáo tín ngưỡng, hoặc khuyến khích hành vi tội phạm;
 • Mạo danh thành viên hoặc người khác;
 • Đăng bất kỳ nội dung bất hợp pháp hoặc trái phép hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép;
 • Đăng hoặc truyền tải bất kỳ thông tin liên lạc hoặc sự xúi giục nhằm lấy được mật khẩu, tài khoản, hoặc thông tin riêng tư từ bất kì người dùng Wikia nào;
 • Đăng, tải lên, truyền tải, chia sẻ, hoặc lưu trữ những quảng cáo trái phép hoặc không mong muốn, lôi kéo, "thư rác" (spam), hay bất cứ loại chào mời trái phép khác.
 • Cố gắng lấy được thông tin cá nhân từ bất kỳ người dùng dưới 18 tuổi.
 • Vi phạm bất kỳ luật pháp trong thẩm quyền của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn luật bản quyền và pháp luật liên quan đến đạo đức trực tuyến và nội dung chấp nhận được);
 • Đăng lên những bài viết quảng cáo hoặc lôi kéo khách hàng trong kinh doanh.

Bạn phải đồng ý:

 • Chỉ sử dụng các dịch vụ một cách phù hợp với các Điều khoản sử dụng và phù hợp với pháp luật và các quy định.
 • Duy trì tính bảo mật của bất kỳ mật khẩu liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn.
 • Thông báo cho công ty ngay lập tức trong bất kỳ trường hợp tài khoản của bạn bị sử dụng trái phép.
 • Không cố ý ngăn chặn, loại bỏ, hoặc gây cản trở chức năng và khả năng hiển thị quảng cáo, và/hoặc giao diện và chức năng của người dùng, bao gồm nhưng không giới hạn về thay đổi hoặc thêm javascript hoặc CSS để thay đổi các dịch vụ có thể chặn việc hiển thị hoặc chức năng của quảng cáo và/hoặc giao diện và chức năng của người dùng.
 • Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bất kỳ phương thức nào khác làm phát hành bất kỳ tài liệu chứa các phần mềm vi-rút hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hủy, hạn chế các chức năng, hoặc cho phép truy cập trái phép vào bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng trên máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
 • Không tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc bất kỳ phương thức nào khác làm phát hành bất kỳ nội dung vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào;
 • Với ngoại lệ truy cập vào nguồn cấp dữ liệu RSS và API của chúng tôi phù hợp với các chính sách áp dụng đối với những truy cập của dịch vụ, bạn sẽ không sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hoặc phương tiện tự động khác để truy cập vào Trang web cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi;
 • Không được giả mạo tiêu đề, hoặc sửa đổi các định dạng mã nguồn hoặc nếu không cố gắng che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung có sẵn qua Dịch vụ;
 • Bạn sẽ không: (i) thực hiện bất kỳ hành động nào áp đặt, hoặc có thể áp dụng tùy theo quyết định của chúng tôi đối với việc tải lên bất hợp lý hay không cân xứng đáng kể trên cơ sở hạ tầng của chúng tôi, (ii) can thiệp hay cố gắng can thiệp vào hoạt động của trang web hoặc bất kỳ hoạt động trên các trang web, hoặc (iii) bỏ qua bất kỳ biện pháp chúng tôi có thể sử dụng để ngăn ngừa hoặc hạn chế truy cập đến trang web, bao gồm cả tiêu đề loại trừ Robot;
 • Không truy cập, thu thập hoặc lưu trữ dữ liệu cá nhân về người dùng khác trong việc kết nối với các hành vi bị cấm và những hoạt động được mô tả trong phần "Quy tắc ứng xử của người dùng" này.

Đăng Nội dung và Bản quyền

Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Dịch vụ theo bất cứ hình thức nào trái với Chính sách tạo lập, có thể được cập nhật theo thời gian. [Để rõ ràng, các quy định giấy phép khác nhau áp dụng cho Nội dung Gốc của Công ty (như được quy định và định nghĩa dưới đây) sau đó áp dụng cho các cộng đồng Wikia như đã quy định trong Giấy phép.]

Bạn là người hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung, bao gồm nhưng không giới hạn về hình ảnh, hồ sơ thông tin, tin nhắn, bình luận, kết quả tìm kiếm sửa đổi, và nội dung khác mà bạn đăng tải, công bố hoặc hiển thị (sau khi "lưu trang") hoặc thông qua trên Dịch vụ, hoặc truyền tải hoặc chia sẻ với những người dùng khác. Bạn không thể gửi nội dung đến Dịch vụ mà bạn đã không tạo ra hoặc bạn không có sự cho phép để gửi. Bạn không thể gửi nội dung không tương thích với giấy phép được sử dụng bởi các dự án của Dịch vụ mà bạn đang gửi nội dung. Bạn hiểu và đồng ý rằng những người khác có thể, nhưng không bắt buộc phải sửa đổi, xóa hoặc dời bỏ (mà không cần thông báo) bất kỳ nội dung từ Dịch vụ, với bất kỳ lý do hoặc không cần lý do. Bạn cũng đại diện và bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc có giấy phép, quyền, bản phát hành, sự đồng ý, và cho phép cần thiết để (a) Công ty sao chép, lưu trữ, xuất bản, hiển thị, và phân phối nội dung của bạn thông qua Dịch vụ, và (b) hợp thức hóa tất cả các đệ trình văn bản của bạn trên các cộng đồng Wikia theo các điều khoản Giấy phép áp dụng (để biết thêm thông tin, xem Giấy phép).

Trang web không phải và sẽ không hoạt động như một nơi lưu trữ. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác cho sự mất mát, thiệt hại hoặc phá hủy nội dung của bạn. Bạn phải tự chịu trách nhiệm về phí tổn của mình cho việc tạo ra các bản sao lưu và thay thế bất kỳ nội dung bạn đăng hoặc lưu trữ trên Dịch vụ hoặc cung cấp cho chúng tôi.

Khi bạn đăng nội dung lên trang web, bạn cho phép và chỉ đạo chúng tôi tạo ra các loại bản sao mà chúng tôi cho là cần thiết để tạo điều kiện niêm yết, lưu trữ nội dung đó trên trang web.

Nội dung Gốc của Công ty

Các bài viết và nội dung tại Fandom.com hoặc các tên miền phụ Fandom như fandom.wikia.com (gọi chung là “Trang Nội dung Gốc”) được tạo bởi Công ty hoặc bởi một trong những đóng góp viên là tài sản riêng của Công ty và những cấp phép tương ứng (“Nội dung Gốc của Công ty”). Ngoại trừ những gì đã nêu rõ ở đây, không có gì trong Thỏa thuận này được coi là để tạo giấy phép cho Nội dung Gốc của Công ty, và bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, thay đổi, phân phối, sao chép, mô phỏng, truyền tải, công khai trưng bày, xuất bản, điều chỉnh, sửa đổi hoặc tạo ra các tác phẩm phái sinh từ Nội dung Gốc của Công ty. Theo các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, Công ty cung cấp cho bạn giấy phép để sử dụng các Nội dung Gốc của Công ty chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại, cá nhân của bạn. Công ty có thể chấm dứt giấy phép này bất kỳ thời gian cho bất cứ lý do hoặc không có lý do. Việc sử dụng Nội dung Gốc của Công ty cho bất kỳ mục đích không được cho phép rõ ràng bởi Thoả thuận này đều bị nghiêm cấm.

Chúng tôi có thể cấp cơ hội cho các bên thứ ba (bao gồm cả thành viên cộng đồng) để nộp đơn cung cấp nội dung gốc, trong đó Công ty có thể chấp thuận hoặc từ chối tùy theo quyết định. Nếu nội dung gốc đó được chấp thuận bởi Công ty, nó sẽ xuất hiện trên Trang Nội dung Gốc và phải tuân theo các quy tắc của Nội dung Gốc của Công ty được nêu trên và đóng góp viên phải đồng ý tham gia quy trình nộp đơn.

Công ty cũng có thể cung cấp liên kết đến bài viết trên các trang web của bên thứ ba từ Nội dung Gốc của Công ty, như đã quy định bên dưới Lời phủ nhận và Giới hạn về Trách nhiệm pháp lý, do Công ty không kiểm soát các trang web bên thứ ba, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho tính khả dụng của các trang web đó cũng như nội dung có trong các trang web đó.

Nội dung Truyền thông

Dịch vụ bao gồm quyền truy cập vào những nội dung âm thanh và/hoặc trực quan (bao gồm đoạn phim, hình ảnh, âm nhạc, đồ họa, biểu trưng, v.v...) đã được cấp phép sử dụng và trình bày triển lãm tại đây từ các bên thứ ba ("Nội dung Truyền thông"). Những nội dung truyền thông như vậy có thể được truy cập thông qua một phần mềm chạy nhúng trên trang web, liên kết đến và khởi chạy những nội dung được lưu trữ trên các dịch vụ và trang web khác ("Trình chạy Phương tiện - Media Player").

Không giới hạn các áp dụng của bất kỳ điều khoản khác của Thỏa thuận này, bạn cũng đồng ý rằng bạn sẽ không làm, hoặc cố gắng thực hiện, bất kỳ những điều sau đây:

 • cố gắng tải, phân phối, thay đổi, xóa, hoặc chèn thêm quảng cáo hoặc hàng hóa khuyến mại trong bất kỳ Nội dung Truyền thông hoặc liên quan đến bất kỳ Trình chạy Phương tiện nào;
 • sử dụng bất kỳ Nội dung Truyền thông hoặc Trình chạy Phương tiện cho bất kỳ mục đích không phải là phi thương mại, vụ lợi cá nhân và xem những Nội dung Truyền thông đó;
 • cố gắng phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng bảo mật liên quan đến Dịch vụ hoặc bất kỳ Trình chạy Phương tiện nào khác, bao gồm cả tính năng nào ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép của bất kỳ Nội dung Truyền thông;
 • cố gắng thay đổi, nâng cấp, chỉnh sửa, dịch, điều chỉnh, thay đổi, đảo ngược, dịch ngược, tháo rời, hoặc tạo ra các sản phẩm phát sinh dựa trên bất kỳ Trình chạy Phương tiện hoặc Nội dung Truyền thông;
 • cố gắng cấp giấy phép, chuyển nhượng, truyền tải hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ bên thứ ba bất kỳ quyền sử dụng hoặc trưng bày bất kỳ Nội dung Truyền thông hoặc Trình chạy Phương tiện, bao gồm cả thị trường, quảng bá, trưng bày, tái phân phối hoặc truyền lại bất kỳ Nội dung Truyền thông hoặc Trình chạy Phương tiện;
 • định dạng lại, tối ưu hóa hoặc tùy chỉnh nội dung bất kỳ Nội dung Truyền thông hoặc Trình chạy Phương tiện để trưng bày, phân phối hoặc truyền thông qua bất kỳ nền tảng, giao thức hoặc cơ chế cung cấp khác so với khi được cho phép bởi và trong Dịch vụ;

Khiếu nại về Vi phạm bản quyền

Về khiếu nại vi phạm bản quyền, xin liên lạc bằng tiếng Anh với nhân viên chỉ định của chúng tôi theo Đạo luật Bảo vệ Bản quyền tác giả (Digital Millennium Copyright Act - DMCA):

Attn: Copyright Agent
Wikia, Inc.
500 Third Street
Suite 405
San Francisco, CA 94107

Truy cập http://community.wikia.com/wiki/Special:DMCARequest để xem mẫu form hướng dẫn bạn điền các thông tin yêu cầu của một thông báo gỡ DMCA. Bạn cũng có thể gửi thư điện tử đến nhân viên chỉ định theo địa chỉ copyright@wikia.com. Xin bao gồm "Báo cáo về vi phạm bản quyền" ("Claim of copyright infringement") trong đề mục của bức thư. Để rõ ràng, chỉ có những cảnh báo về DMCA nên đi đến Ban Bản quyền tác giả.

Lời phủ nhận và Giới hạn về Trách nhiệm pháp lý

Trong khi chúng tôi phổ biến các quy tắc cho người dùng thực hiện và tuân theo, Công ty không kiểm soát và không chịu trách nhiệm dưới bất cứ hình thức nào cho bất kỳ nội dung đăng trên dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.

Công ty không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc các hành động, dù trực tuyến hay ngoại tuyến, của bất kỳ người dùng của Dịch vụ hoặc bất kì Nội dung Truyền Thông hoặc các dịch vụ hay trang web khác được tham khảo, hoặc liên kết đến. Vì Công ty không kiểm soát những dịch vụ và trang web đó, bạn hiểu và chấp nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm về tính khả dụng của các dịch vụ và trang web ngoài, và không thừa nhận và không chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung, quảng cáo, sản phẩm hoặc những tài liệu có trên hoặc từ những dịch vụ và trang web đó. Bạn cũng hiểu và chấp nhận rằng Công ty không chịu trách nhiệm pháp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp, về bất kì thiệt hại hay mất mát nào bị gây ra hoặc cáo buộc là do hoặc có liên hệ với việc sử dụng hoặc tín nhiệm những nội dung, mặt hàng hoặc dịch vụ có trên hoặc thông qua những dịch vụ hoặc trang web như vậy. Bạn hiểu rằng những Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật này không áp dụng đối với việc bạn sử dụng những dịch vụ và trang web như vậy. Chúng tôi khuyến khích bạn nhận thức thời điểm bạn rời Dịch vụ, và đọc các điều kiện và điều khoản và chính sách bảo mật của bất kì trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà bạn truy cập. Ngoài ra, bạn hiểu và chấp nhận rằng bằng cách sử dụng các dịch vụ, bạn có thể được tiếp xúc với nội dung mà bạn có thể tìm thấy sự xúc phạm, không đứng đắn hoặc có thể bị phản đối và rằng, về mặt này, bạn tự mạo hiểm khi sử dụng dịch vụ.

Dịch vụ được cung cấp "như-là" và "NHƯ CÓ SẴN". Công ty phủ nhận bất kỳ và tất cả các cơ quan đại diện và bảo đảm, dù rõ ràng hay là ngụ ý. Công ty không và không thể đảm bảo bất kỳ kết quả cụ thể từ việc sử dụng Dịch vụ. BẠN CHẤP NHẬN RẰNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ SẼ CÓ RỦI RO CHO RIÊNG BẠN.

Bạn đồng ý bồi thường cho Công ty, các giám đốc, nhân viên, chủ sở hữu, đại lý, và người sử dụng từ bất kỳ trách nhiệm từ việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung của nó hoặc các tài liệu tương tự khác. Không có sự kiện Công ty, giám đốc, nhân viên của mình, chủ sở hữu, đại lý, hoặc người sử dụng có trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ sự gián tiếp, ngẫu nhiên, do hậu quả, bồi thường thiệt hại đặc biệt hoặc trừng phạt, bao gồm cả lợi nhuận bị mất, thiện chí, hoặc thiệt hại nào khác, hữu hình hoặc vô hình, phát sinh từ việc bạn sử dụng dịch vụ này hoặc bất kỳ nội dung hoặc tài liệu khác, thậm chí nếu Công ty đã được thông báo hoặc nếu không nhận thức được khả năng thiệt hại đó. Bất kể bất cứ điều gì trái ngược ở đây, trách nhiệm của Công ty với bạn cho bất kỳ nguyên nhân nào, và bất kể các hình thức hành động nào, sẽ là tất cả các lần giới hạn số tiền thực sự phải trả bởi bạn, nếu có, sử dụng dịch vụ, không vượt quá một nghìn đô la Mỹ. Bạn phải xác nhận nữa rằng nếu không có lệ phí được trả cho Công ty để sử dụng dịch vụ này, bạn bị giới hạn chỉ ở lệnh cứu trợ, và không phải bồi thường cho thiệt hại từ Công ty bất kể nguyên nhân hành động nào.

NGOÀI RA, CÔNG TY KHÔNG ĐẠI DIỆN HOẶC BẢO ĐẢM VỚI BẠN RẰNG (A) VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU DÙ CHÚNG RÕ RÀNG HAY ẨN Ý, (B) RẰNG BẤT KỲ THÔNG TIN BẠN CÓ ĐƯỢC BỞI NGƯỜI SỬ DỤNG LÀ KẾT QUẢ CỦA CÁC DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ LỖI, CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (C) RẰNG LỖI TẠI CHỨC NĂNG HAY HOẠT ĐỘNG CỦA DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA.

Luật quản lý, Địa điểm và Thẩm quyền

Bằng việc sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý và thừa nhận rằng Dịch vụ được đặt máy chủ tại Hoa Kỳ. Nếu bạn đang cố gắng truy cập các dịch vụ từ một vị trí địa lý trong phạm vi Liên minh Châu Âu, Châu Á, hoặc bất kỳ khu vực khác với pháp luật hoặc các quy định về thu thập dữ liệu cá nhân, sử dụng, và công bố khác với pháp luật Hoa Kỳ, cần biết rằng thông qua việc tiếp tục của bạn sử dụng Dịch Vụ, bạn đang chuyển giao thông tin cá nhân của bạn đến Hoa Kỳ và đồng ý (a) chuyển nhượng như vậy, (b) việc áp dụng pháp luật của bang của California, mà không liên quan đến nguyên tắc mâu thuẫn về pháp luật, sẽ chi phối các Điều khoản Sử dụng và bất kỳ tranh chấp của bất kỳ sự việc có thể phát sinh giữa bạn và Công ty hoặc bất kỳ các chi nhánh của chúng tôi. Bạn đồng ý không khởi đầu hoặc theo đuổi bất kỳ hành động trong kết nối với việc bạn sử dụng các dịch vụ khác so với tiểu bang và các tòa án liên bang của California, và bạn hướng sự đồng ý đến và từ bỏ tất cả các phòng thủ của thiếu thẩm quyền cá nhân và diễn đàn không lợi nhuận liên quan đến địa điểm và quyền tài phán trong các tòa án bang và liên bang của California.

Các Điều khoản và Điều kiện khác

Những điều khoản Sử dụng này, cùng với Chính sách Bảo mật, Điều khoản cấp phép, Chính sách Tạo lập Cộng đồng và Nguyên tắc Cộng đồng Wikia tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Công ty về việc sử dụng Dịch vụ, và hoàn toàn thay thế bất kỳ thỏa thuận trước đó giữa bạn và Công ty liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của bạn.

Trong phạm vi bản dịch của các Điều khoản sử dụng khác nhau từ phiên bản tiếng Anh, phiên bản tiếng Anh có tính hiệu lực, chính thức và nắm quyền quyết định.

Nếu Công ty không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền, khắc phục, hoặc cung cấp các Điều khoản sử dụng, điều này sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định trong đó hoặc các trường hợp khác.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của Hiệp định này được tổ chức không hợp lệ, phần còn lại của Hiệp định này sẽ tiếp tục có giá trị và được thi hành đầy đủ và hiệu lực.

Nếu bất kỳ điều khoản nào của các Điều khoản sử dụng được coi là trái pháp luật bởi bất kỳ thẩm phán có thẩm quyền, bãi bỏ, hoặc do bất kỳ lý do nào đó mà không thể thi hành, thì sau đó, điều khoản ấy sẽ được coi là tách khỏi các Điều khoản sử dụng và không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ các quy định còn lại.

Advertisement