Xem các thay đổi gần đây nhất trên wiki này tại đây.
Tùy chọn thay đổi gần đây Xem 50 | 100 | 250 | 500 | 1.000 | 5.000 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua;
Ẩn thành viên đăng ký | Ẩn sửa đổi vô danh | Ẩn sửa đổi của tôi | Hiện sửa đổi bot | Ẩn sửa đổi nhỏ
Xem các thay đổi từ 08:47 ngày 9 tháng 3 năm 2021 trở về sau
   
Danh sách chữ viết tắt:
M
Bản sửa này tạo ra trang mới (xem thêm danh sách các trang mới)
n
Đây là một sửa đổi nhỏ
b
Sửa đổi này do bot thực hiện
(±123)
Kích cỡ trang đã thay đổi bằng số byte này

ngày 8 tháng 3 năm 2021

M    16:09  Thành viên:Mimosa Paru khácsử 0 Mimosa Paru Message Wall đóng góp Đã tạo trang trống Thẻ: Soạn thảo trực quan

ngày 5 tháng 3 năm 2021

ngày 4 tháng 3 năm 2021

ngày 3 tháng 3 năm 2021

     16:57  Thành viên:Rémy Lee‎‎ 3 thay đổi lịch sử-890[Rémy Lee‎ (3×)]
     
16:57 (hiện | trước) -56 Rémy Lee Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
16:56 (hiện | trước) +56 Rémy Lee Message Wall đóng góp Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
     
16:35 (hiện | trước) -890 Rémy Lee Message Wall đóng góp Đã thay thế cả nội dung bằng “{{w:User:Rémy Lee}}” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017, Thay thế nội dung
     16:52  (Nhật trình xóa)[Rémy Lee‎ (8×)]
     
16:52 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Rusalka (Dargomyzhsky)” ‎
     
16:52 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Phương trình” ‎
     
16:51 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Ngô Kiến Dân” ‎
     
16:51 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bản mẫu:Tham khảo” ‎
     
16:51 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Xe buýt Hải Phòng” ‎
     
16:51 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Bùi Thanh Hương” ‎
     
16:51 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Báo Thanh Hóa” ‎
     
16:50 Rémy Lee Message Wall đóng góp đã xóa trang “Daisuke & những câu chuyện về thời trang” ‎
M    15:41  Blog thành viên:Rémy Lee/Cập nhật việc di chuyển tên miền Fandom và Gamepedia khácsử +5.022 Rémy Lee Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “'''Bắt đầu từ tuần của ngày 15 tháng 2, chúng tôi sẽ di chuyển thêm các wiki Gamepedia đã hoàn thành Dự án Crossover và KHÔN…” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    15:21  Blog thành viên:Rémy Lee/Giới thiệu Chính sách cấm thành viên và nội quy wiki khácsử +8.573 Rémy Lee Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “Chào mọi người, Bài blog này mất khá lâu để ra đời và đối với một số bạn, nó là kết quả trực tiếp của phản h…” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
M    14:52  Trợ giúp:Chính sách cấm thành viên và nội quy wiki khácsử +7.265 Rémy Lee Message Wall đóng góp Tạo trang mới với nội dung “Để đảm bảo rằng tất cả những người có thiện chí đóng góp đều có cơ hội được đóng góp, văn bản sau đây '''có…” Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017

ngày 2 tháng 3 năm 2021

 n   18:29  Blog thành viên:Rémy Lee/Tương lai của Gamepedia khácsử +543 Professor Hershel Theodore Layton Message Wall đóng góp Interlanguage links Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.