FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 06:39, ngày 5 tháng 12 năm 2020.
   

ngày 1 tháng 12 năm 2020

      15:43 Trợ giúp:Thông điệp hệ thống‎ (khác | sử) . . (+64)‎ . . அமர (tường | đóng góp) (uk:Довідка:Системні повідомлення)
      13:37 (Nhật trình tải lên) . . MinhGato (tường | đóng góp) đã tải “Tập tin:Sasori.png” lên ‎
+-     13:17 (Nhật trình ảnh đại diện người dùng)‎ . . [MinhGato‎; Minhn2005‎]
     13:17 . . MinhGato (tường | đóng góp) Ảnh đại diện thành viên được tạo hoặc cập nhật mới ‎
     13:12 . . Minhn2005 (tường | đóng góp) Ảnh đại diện thành viên được tạo hoặc cập nhật mới ‎

ngày 29 tháng 11 năm 2020

 M    07:54 Thành viên:Dương Huy Phú Thiện‎ (khác | sử) . . (+339)‎ . . Dương Huy Phú Thiện (tường | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “ == Bản tin Sofia the First 1. GIỚI THIỆU Bản tin Sofia the First là cập nhật các bản tin với các lĩnh vực khác nhau như thời s…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.