FANDOM


Xem các thay đổi gần đây nhất tại wiki trên trang này.

Tùy chọn thay đổi gần đây
Xem 50 | 100 | 250 | 500 sửa đổi gần đây nhất trong 1 | 3 | 7 | 14 | 30 ngày qua; ẩn sửa đổi nhỏ | hiện sửa đổi bot | ẩn sửa đổi vô danh | ẩn sửa đổi thành viên | ẩn sửa đổi của tôi | ẩn grouped recent changes | ẩn logs.
Hiển thị các thay đổi từ 20:55, ngày 10 tháng 11 năm 2019.
   

ngày 4 tháng 11 năm 2019

 M    22:59  Oi trên tường của Rémy Lee‎ (khác | sử) . . (+74)‎ . . Labrain13 (tường | đóng góp)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.