FANDOM


Bu uzantı Fandom'da varsayılan olarak etkindir.

Sekme görünümü, sekmeleri kullanarak tek bir makalede birden fazla içerik sayfasını görüntülemek için kolay bir yol sağlar. Bu, içeriği düzenlemek için çekici ve kullanışlı bir görünüm olabilir.

Birden fazla sayfa gerektirmeyen benzer bir uzantı için, bkz Sekmeci.

Adım adım

  • Öncelikle, görüntülemek istediğiniz her sekme için bir içerik sayfası oluşturmanız gerekir. Bu sayfalar wikinizin herhangi bir yerinde oluşturulabilir.
Bu örnekte, bu makalede aşağıdaki sekmelerde kullanacağımız üç alt sayfa oluşturduk. Başlıkları:
  • Düzenleme için sekmeleri görüntülemek istediğiniz sayfayı açın ve kaynak modu bölümüne geçin.
  • Enter your tab code in the following format:
<tabview>
SAYFAADI1|BAŞLIK1
SAYFAADI2|BAŞLIK2
SAYFAADI3|BAŞLIK3
</tabview>

Yani, buradaki örneğimize gireceğiz:

<tabview>
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 1|Sekme 1
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 2|Sekme 2
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 3|Sekme 3
</tabview>

Bu bize aşağıdaki sekmeleri verecektir:

Özelleştirme

Başlığa ek olarak, sekmelerinizde özelleştirebileceğiniz iki değişken daha var: önbellek ve ön ayar. Bu sıraya göre yapılandırılmışlar:

<tabview>
SAYFAADI|BAŞLIK|ÖNBELLEK|ÖNAYAR
</tabview>

Sekme önbelleğini devre dışı bırakma

Bir sayfa çok sık güncellenen bilgiler gösteriyorsa, sekmeyi her sayfa yüklenişinde yeni içeriği kontrol etmek için zorlamak isteyebilirsiniz. Bu ikinci bir boru ile yapılabilir, ardından "false" kelimesi gelir. Bununla birlikte, genel okuma deneyimini yavaşlatabileceğinden, az kullanılmalıdır. Varsayılan olarak, bu seçenek "true" olmalıdır.

<tabview>
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 1|Sekme 1|false
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 2|Sekme 2
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 3|Sekme 3
</tabview>
</tabview>

Açık bir sekme önceden ayarlama

Son değişken sayfa yüklendiğinde hangi sekmenin açılacağını seçer. Varsayılan olarak, ilk sekme açıktır, ancak "true" kelimesini izleyen üçüncü bir boru kullanarak bir açık sekme seçebilirsiniz:

<tabview>
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 1|Sekme 1
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 2|Sekme 2||true
Yardım:Sekme görünümü/Örnek sekme içeriği 3|Sekme 3
</tabview>

Bu size verecektir:

Parametreler

Sekme görünümde mevcut olan tek parametreler "title" ve "id"dir. Sayfadaki her bir sekmeyi wiki metin kullanarak özelleştiremezsiniz; site CSS üzerinden yapılmalıdır. Parametreler:

<tabview title="..." id="...">

Stil edilme

"id" parametresi kullanıldığında, her sekmeyi değiştirebilirsiniz. Örnek:

ul.tabs > [data-tab="flytabs_Example0"] {
	/* style-tab="flytabs_Example0" (ilk sekme) için buraya gider */
}
ul.tabs > [data-tab="flytabs_Example1"] {
	/* style-tab="flytabs_Example1" (ikinci sekme) için buraya gider */
}
ul.tabs > [data-tab="flytabs_Example2"] {
	/* style-tab="flytabs_Example2" (üçüncü sekme) için buraya gider */
}

Sekmelerin kendisi, "id" "flytabs_Example" ile bir <div> içinde görünecek ve içerikleri ayrı bir yere yerleştirilecektir. "flytabs_Example-content-wrapper" kimliğiyle <div> olur.

Meseleler

Mobil deneyim

Mobil cihazlarda, belirtilen sayfalar sekmeler yerine bağlantıların listesi olarak gösterilir. Bunun nedeni sekmeli deneyimlerin mobil cihazlarda çalıştırılması zor olmasıdır.

Sekme içeriğini görüntüle/düzenle

Sekme görünümü, orijinal sayfayı görüntülemek/düzenlemek için basit bir yol sağlamaz. Bu bir sekmenin içindeki içeriği düzenlemek isteyen deneyimsiz kullanıcılar için zahmetli olabilir. Sekme aslında bir bağlantı öğesi olduğundan, bir kullanıcı bağlantıyı el ile tıklatıp sağ tıklayabilir ve bağlantıyı el ile takip edebilir. Ancak Fandom Developers Wiki'sinde TabViewEditLinks adlı ve düzenleme linklerini ekleyen bir komut dosyası var.

Yuvalama sekmeleri

Sekme görünüm iç içe sekmeleri doğru işlemez. Başka bir deyişle, sekmelerinize eklediğiniz sayfaların kendi sekme bölümleri olamaz. Görüntüleyici, başka bir sekme bölümü içeren bir sekme açtığında sorunu yaşamaya başlar. Eklemenin özellikleri tutarsız gibi görünse de, genel sorun ilk sekmenin içeriğinin ardından istenen sekme içeriğinin görüntüleneceğidir. Başka bir konu, iç içe geçmiş sekmelerin sekmeler yerine, madde imli bir bağlantı listesi olarak gösterilmesidir.

Bu gerçekleştiğinde, rahatsız edici sekmenin içeriği diğer sekmelerin sonunda görüntülenir. Sorunlu sekmeye geri gitmek, diğer sekmeleri görüntülerken sekmenin içeriğinin sonuna başka bir kopyasını ekleyebilir. Örneğin, kendi sekme görünüm bölümüne sahip olan 4. sayfayı ("Sekme 4" olarak) eklediğimizi varsayalım. Görüntüleyici "Sekme 4"ü açtığında, "Sekme 4" içeriğini ve ardından "Sekme 4" içeriğini göreceklerdir. Eğer "Sekkme 3"e giderse, şimdi "Sekme 3"ü ve ardından "Sekme 4"ün içeriğini görecekler. Tekrar "Sekme 4"e, sonra da "Sekme 2" ye giderlerse, "Sekme 2" nin içeriğini ve ardından "Sekme 4" içeriğinin 2 kopyasını görecekler.

Yuvalanmış sekmeler olmasını istiyorsanız, sekme görünüö yerine sekmeci kullanmanız gerekir.

Arama motorları

Sekme görünümü kullanan bir sayfanın diğer sayfaları çıkartmak ve başka bir yere yerleştirmek için JavaScript kullanması gerektiğinden, sonuçlar arama motoru taramasının performansını yavaşlatabilir. Ayrıca, aynı sayfa içeriği birden çok sonuç sayfasında gösterilir.

Ayrıca bakınız

Daha fazla yardım ve geri bildirim

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.