FANDOM


Bu uzantı Fandom'da varsayılan olarak etkindir.

RSS uzantısı, RSS yayınlar'ı herhangi bir siteden bir sayfaya gömmenizi sağlar. Bu, haber akışlarını konunuz hakkında zamanında bilgi içeren görüntülemek, ilgili bir blogdan gelen girişleri göstermek veya başka bir wikideki son değişiklikleri göstermek için kullanılabilir.

RSS yayını bir wiki sayfasına nasıl eklerim?

Eklemek istediğiniz yayının URL'sini bulun, genellikle "RSS" düğmesini veya yayını sağlayan sayfada bulunan bağlantıyı tıklayarak. URL'yi adres çubuğundan kopyalayın.

Bir sayfaya RSS beslemesi eklemek için temel kod şudur:

<rss>URL buraya gider</rss>


Yayını nasıl özelleştirebilirim?

Görüntü çıktısını özelleştirmek için RSS beslemesi için URL'den sonra ekleyebileceğiniz bir dizi parametre vardır. Her biri şöyle bir boru ("|") ile ayrılır:

<rss>https://wherever.com|short|date|max=4</rss>

Hiçbir parametre genellikle gerekli olmamakla birlikte, aşağıdaki listeden istediğiniz gibi karıştırıp eşleştirebilirsiniz. Bununla birlikte, bazı yayınların charset = UTF-8 parametresine ihtiyacı var. Yayınınız tuhaf bir şekilde görüntüleniyorsa veya hiç görüntülenmiyorsa, eklemeyi deneyin.

Parametre Sonuç
short Açıklama metnini değil, yalnızca her haber öğesi için başlığı gösterir.
date Her haber için tarih/saat damgasını gösterir
max=x Gösterilecek maksimum öğe sayısını seçmenizi sağlar.
highlight=term1 term2 Buraya eklenen terimler (boşlukla ayrılmış) vurgulanır.
filter=term1 term2 Yalnızca listelenen terimlerden en az birini içeren RSS öğeleri gösterilir.
filterout=term1 term2 Listelenen terimleri içeren hiçbir RSS öğesi gösterilmez.
reverse RSS öğeleri ters sırayla görüntüleniyor
charset= Özet akışı tarafından kullanılan karakter kümesi. Örneğin, bazı karakterleri görüntülemek için UTF-8 kullanmanız gerekebilir.

Örnek

Bazı Dünya Kupası başlıklarını doğrudan FIFA içinden eklemek için, şunları kullanabilirsiniz:

<rss>https://www.fifa.com/worldcup/news/rss.xml|output=rss|charset=UTF-8|short|date|max=3</rss>

Bir başlık ve bazı stiller ekledikten sonra, şunları elde edersiniz:

Kupa şirketinden haberdar olun:

Loading RSS data...


Google yayınları

Bad RSS

Bozuk bir Google yayını.

Açıkçası, web’deki en büyük haber toplayıcılardan biri Google’dır. Birçok wiki, Google yayınlarını bir ya da başka türden kullanır. Maalesef, Google yıllar boyunca haber hizmetlerinde birkaç değişiklik yaptı ve bazı wikiler sonuçta hatalı yayınlar gösteriyor olabilir.

Wikinizin Google yayını "ile başlıyorsa, Bu RSS yayını URL’si" — veya <wiki-rss-error-wrong-status-301> görürseniz - değişiklik yapmanız gerekir.

Yapılması en kolay şey, aşağıdakileri wiki'nize kopyalayıp yapıştırmak ve KonumBuraya - her ikisini de - istediğiniz şekilde değiştirebilir:

<rss> https://news.google.com/rss/search?pz=1&cf=all&q=MyTopicHere&cf=all&scoring=n&hl=tr-TR&gl=TR&ceid=TR:tr|charset=UTF-8|short|date|max=3</rss>

Mesela Disneyland’daki Star Wars hakkında bir haber almak istediğimi varsayalım. Bunu kullanırdım:

<rss>https://news.google.com/rss/search?pz=1&cf=all&q=DisneylandStarWars&cf=all&scoring=n&hl=tr-TR&gl=TR&ceid=TR:tr|charset=UTF-8|short|date|max=3</rss>

Küçük bir tasarımdan sonra, sonuç şöyle olurdu:

Galaxy's Edge'den en son haberler:

Loading RSS data...


Google diğer dillerde yayınlar

Bu temel kod, Google’ın dil kodlarını kullanarak, diğer dillere uyarlanabilir. Genellikle, ancak her zaman değil, bu dil kodları Fandom'un dil kodları ile aynıdır.

Örneğin, URL'yi, FR (ülke) ve fr (dil) referanslarını içerecek şekilde değiştirerek URL'nin son bitini değiştirerek Fransızcayı yapardık - bu gibi &hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr.

DisneylandStarWars anahtar kelimeler için Fransızca özet akışı"

Loading RSS data...

Ancak diğer dillerle çalışmak için bazı önemli uyarılar var.

  • Dil bağlamı belirler. Örneğimizde Fransızca'yı seçmek, Kaliforniya'daki orijinal Disneyland'a göre Disneyland Paris vurgulamaktadır.
  • Konular evrensel değil. Yayın konuları tüm dillerde sonuç vermiyor. İstediğiniz dilde bir yayın almak için RSS bildirimine biraz masaj yapmanız gerekebilir. Bir anahtar kelime kümesi sonuç üretmiyorsa, diğer, benzer kelimeleri düşünün ve deneyin. Ancak unutmayın: yayın konunuz belirli bir dilde popüler olmayabilir. Sudan’a asla iCarly yem alamayabilirsiniz!
  • Karışık dil içeriği mümkün. Yayınlar, özellikle konunuz ?hl= değişkeninden farklı bir dildeyse, farklı dillerin karışımı olan sonuçlar üretebilir.
  • Farklı kullanıcılar farklı şeyler görebilir. Bir Google haber bülteninde gördükleriniz tarayıcınıza, bulunduğunuz ülkeye ve kendi Google hesabınızdaki dil ayarlarına göre şekillenebilir. Dolayısıyla, aynı Google haber akışına bakan iki kişinin farklı sonuçlar görmesi mümkündür.

Yemin ihtiyaçlarınızı karşıladığından emin olma

Haber yayınları pasifi. Yani, sonuç ne olursa olsun kabul etmek zorundasınız. Konunuz açık ve belirginse, bu genellikle problemsizdir. Ancak, konunuz çok yaygın isimlerden oluşuyorsa, konunuzla ilgisi olmayan bazı sonuçlar elde edebilirsiniz.

Her satır öğesinin gerçekten alakalı olduğunu görmek için sonuçları bir süre izlediğinizden emin olun.

Daha iyi sonuçlar elde etmek için arama terimine tanımlayıcıları (üretim şirketi, tam unvan veya anahtar yaratıcı kişi gibi) eklemeyi düşünün. Örneğin, "İyi Omens Amazon", "İyi Omens"in Amazon versiyonu ile ilgili yalnızca "İyi Omens" ten daha fazla sonuç verecektir. En uygun terimi bulmak için biraz oynamak zorunda kalabilirsiniz.

Ayrıca haberlerde tarihlere baktığınızdan da emin olmak istersiniz. En son haberleri çekmiyorsanız, arama teriminizin muhtemelen ince olması gerekir. Son hitleri üretemeyen bir yayın kullanılmamalıdır. 2008'in büyük haberlerinin konunuzla ilgili ne olduğunu bilen hiç kimseye yardımcı olmaz.

Kendi wikimden yayınları gömebilir miyim?

Evet, MediaWiki, tüm geçmiş sayfaları ve birçok özel sayfalar, Special:RecentChanges, Special:NewPages ve Special:WantedPages yayınları izin verir.

RSS URL’yi, bu uzantıyla birlikte, bu listelerin bölümlerini topluluğunuzdaki diğer sayfalarda görüntülemek için kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Yardım:Yayınlar bölümüne bakın.

Daha fazla yardım ve geri bildirim

This extension is enabled by default on Fandom.

The RSS extension allows you to embed RSS feeds from any site onto a page. This could be used to display news feeds with timely information on your subject, to show entries from a related blog, or to show recent changes from another wiki.

How do I add the RSS feed to a wiki page?

Locate the URL for a feed you would like to include, usually by clicking an "RSS" button or link on the page providing the feed. Copy the URL from the address bar.

The basic code to add an RSS feed to a page is:

<rss>URL goes here</rss>


How can I customize the feed?

There are a number of parameters you can add after the URL for the RSS feed to customize the display output. Each is separated by a pipe ("|"), like this:

<rss>https://wherever.com|short|date|max=4</rss>

Though no parameters are usually required, you can mix and match from the following list as you wish. That said, some feeds do need the charset=UTF-8 parameter. Try adding it if your feed displays oddly — or not at all.

Parameter Result
short Shows only the headline for each news item, not the description text.
date Shows the date/time stamp for each news item
max=x Allows you to choose the maximum number of items to show.
highlight=term1 term2 The terms added here (separated by a space) are highlighted.
filter=term1 term2 Only RSS items containing at least one of the listed terms are shown.
filterout=term1 term2 No RSS items containing the listed terms are shown.
reverse The RSS items are displayed in reverse order
charset= The charset used by the feed. For example, you may need to use UTF-8 to view some characters.

Example

To add some World Cup headlines directly from FIFA, you might use:

<rss>https://www.fifa.com/worldcup/rss/news|output=rss|charset=UTF-8|short|date|max=3</rss>

After adding in a title and some styling, you'd get:

Keep up with the Cup:

Loading RSS data...

Google feeds

Bad RSS

A broken Google feed.

Clearly, one of the biggest news aggregators on the web is Google. Many wikis use Google feeds of one kind or another. Unfortunately, Google has made several changes to their news services over the years, and some wikis may be displaying broken feeds as a result.

If your wiki's Google feed begins with "This RSS feed URL is deprecated" — or if you see <wikia-rss-error-wrong-status-301> — you'll need to make a change.

The easiest thing to do is to copy and paste the following to your wiki, and change MyTopicHere — both times — to whatever you need it to be:

<rss> https://news.google.com/rss/search?pz=1&cf=all&q=MyTopicHere&cf=all&scoring=n&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en|charset=UTF-8|short|date|max=3</rss>

For instance, let's say I wanted to get a newsfeed about Star Wars at Disneyland. I'd use this:

<rss>https://news.google.com/rss/search?pz=1&cf=all&q=DisneylandStarWars&cf=all&scoring=n&hl=en-US&gl=US&ceid=US:en|charset=UTF-8|short|date|max=3</rss>

After a little styling, the result would be:

The latest from Galaxy's Edge:

Loading RSS data...

Google feeds in other languages

This same base code is adaptable to other languages, using Google's language codes. Often, but not always, those language codes are the same as Fandom's language codes.

For instance, we'd make the feed French by altering the last bit of the URL to include references to FR (the country) and fr (the language) — like this &hl=fr&gl=FR&ceid=FR:fr.

French feed for the keywords "DisneylandStarWars"

Loading RSS data...

But there are some important caveats to working with other languages.

  • Language determines context. Choosing French in our example emphasizes Disneyland Paris over the original Disneyland in California.
  • Topics aren't universal. Feed topics don't produce results in all languages. You may have to massage the RSS statement a bit to get a feed in the language of your choice. If one set of keywords isn't producing results, think of other, similar words and try them. But remember: your feed topic simply might not be popular in a given language. You may never be able to get an iCarly feed in Sudanese!
  • Mixed language content possible. Feeds might produce results that are a mix of different languages, particularly if your topic is in a language different than the ?hl= variable.
  • Different users may see different things. What you see on a Google newsfeed can be shaped by your browser, the country you're in, and the language settings on your own Google account. So it's possible that two people looking at the same Google newsfeed will see different results.

Making sure the feed meets your needs

News feeds are passive. That is, you have to accept whatever results arrive. If your topic is clear and distinct, this is usually unproblematic But if your topic is comprised of very common nouns, you might get some results that have nothing to do with your topic.

Make sure you monitor the results for a while to see that every single line item is actually relevant.

Consider adding identifiers — like the production company, exact title, or key creative person — to the search term in order to ensure better results. For instance, "Good Omens Amazon" will return more results relevant to the Amazon version of Good Omens than just "Good Omens" alone. You may have to play around a bit to find the optimal term.

You also want to make sure you look at the dates on the news stories. If you're not pulling recent news stories, your search term probably needs a tweak. A feed that's not able to produce recent hits shouldn't be used. It helps no one to know what 2008's big news stories were about your topic.

Can I embed feeds from my own wiki?

Yes, MediaWiki provides feeds in both RSS and Atom formats for all history pages and many special pages, including Special:RecentChanges, Special:NewPages, and Special:WantedPages.

You can use the RSS URL, in combination with this extension, to display portions of these lists on other pages on your community. See Help:Feeds for more information.

Further help and feedback

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.