FANDOM


Fandom'un iki koruma yöntemi vardır:

Normal sayfa ve başlık koruması
Her toplulukta normal sayfa ve başlık koruma yöntemi.
Siteyi koru
Bir topluluğun bazı özelliklerini kısa süre boyunca değişen derecelerde kilitlemek için kullanılan bir uzatma. Yalnızca, vandalizmin bir tekrar meselesi olduğu bazı topluluklarda mevcuttur ve ancak tehdit devam ederken etkindir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.