FANDOM


Giriş kutusu, kullanıcıların doldurmaları için bir metin alanı ve işlemi başlatmak için özelleştirilebilir bir düğme içeren herhangi bir sayfaya kutu koymanıza olanak tanır.

Üç tür vardır: makale oluşturma kutusu, arama kutusu ve yorum kutusu. Tüm kutular için varsayılan genişlik 50 karakterdir.

Makale oluşturma kutusu

Makale oluşturma kutusu, sayfaya sayfa başlığını girerek kullanıcının yeni bir sayfa oluşturmasını sağlayan bir kutu yerleştirir. Kullanıcının girdiği başlıkta yeni bir sayfa açılacaktır. Sayfa oluşturma işlemi Giriş Kutusu uzantı veya CreateBox uzantısı tarafından gerçekleştirilir. CreateBox, type=create ile birlikte kullanıldığında, çoğunlukla InputBox ile aynı argümanları alır. Her ikisi de bir sayfanın zaten var olup olmadığını kontrol eder ve varsa bir hata mesajı görüntüler. Editörler için makale oluşturma işlemini basitleştirmek için önceden yüklenmiş şablonları kutuda kullanma da mümkündür.

Şunu yaz: Bunu yapmak için
<inputbox>
type=create
</inputbox>

Arama kutusu

Bir arama kutusu, kullanıcıların genel gezinme çubuğundakilere ek olarak topluluğunuzda arama yapmaları için fazladan bir kutu sunar.

Bunu yazı: Bunu yapmak için
<inputbox>
type=search
</inputbox>

Yorum kutusu

Bu kutu, mevcut bir sayfaya, konuşma sayfasına yeni bir tartışma ya da bir haber sayfasına yeni öğeler eklemek için yardımcı olabilecek bir bölüm ekler.

Kutuya yazılan metin, yeni bir bölüm başlığının başlatılacağı sayfadır. comment yerine commenttitle yazdığınızda, kutuya yazılan metin yeni bölüm başlığı olur ve ekleme için özeti düzenle olarak da kullanılır. Bu durumda, page parametresiyle bir sayfa adı tanımlamanız gerekir.

Şunu yaz: Bunu yapmak için:
<inputbox>
type = comment
buttonlabel=Yorum gönder
</inputbox>

<inputbox>
type = commenttitle
page = Yardım tartışma:Giriş kutusu
buttonlabel=Yorum gönder
</inputbox>

Giriş kutularını özelleştirme

Giriş kutularının görünümünü özelleştirmek için kullanabileceğiniz çeşitli parametreler vardır.

Arka plan rengi
bgcolor=#FFFFFF
HTML renk değerleri ile arka plan rengini ayarlar. Tırnak kullanmadan renk değerini girin. Bazı durumlarda, buna sayfa rengiyle aynı rengi vermek arka planı görünmez hale getirebilir.
Genişlik
width=##
Giriş alanının genişliğini ayarlar, burada ## bir karakterdir. (Varsayılan 50'dir.)
Varsayılan metin
default=herhangi metin
"Buraya sayfa başlığını girin" gibi değiştirilmeden önce giriş kutusuna koymak için varsayılan metin.
Düğme etiketi
buttonlabel=herhangi metin
Bu etiket, formun ana gönder düğmesindeki metin için kullanılacaktır.
Arama düğmesi etiketi
searchbuttonlabel=herhangi metin
Arama formları için bu etiket "Tam metni ara" düğmesi için kullanılacaktır.
Satır sonu
break=no
Giriş kutusu ve düğmeler arasındaki varsayılan satır sonunu kaldırarak yan yana gösterir.
Yer tutucu
placeholder=herhangi metin
Boş olduğunda giriş kutusunda görüntülenecek yer tutucu metni tanımlayın.
Kutuyu Gizle
hidden=yes
Kutuyu kaldırır ve otomatik olarak default= ile belirtilen sayfaya gider.
Şunu yaz: Bunu yapmak için
<inputbox>
type=create
width=15
placeholder=Buraya yaz!
buttonlabel=Buraya tıkla!
break=no
</inputbox>
Şunu yaz: Bunu yapmak için:
<inputbox>
type=create
width=15
default=Buraya yaz!
hidden=yes
buttonlabel=Buraya tıkla!
break=no
</inputbox>

Önceden yüklenmiş şablonları makale oluşturma kutusuyla kullanma

Daha fazla ayrıntı için Yardım:Önceden yüklenmiş şablonlar bölümüne bakın

Standart bir makale şablonu kullanmak istiyorsanız, bunu formda belirtebilirsiniz. Bunu yapmak, şablonları düzenler için standart hale getiren, temel düzenine sahip bir makaleyi şablonlar ve yapı açısından önceden yükleyecektir.

Önceden yüklenmiş metin
preload=sayfa_adı
Yorum yapmak ve kutular oluşturmak için sayfa adı altındaki sayfa metni, yeni bir sayfa oluşturulduğunda boş düzenleme kutusuna önceden yüklenecek (aşağıya bakınız).
Örnek: "preload=Şablon:Yeni_sayfa" belirterek, "Şablon:Yeni sayfa" içeriği yeni makale için düzenleme kutusuna yüklenir.
Giriş düzenle
editintro=sayfa_adı
Yorum yapmak ve kutular oluşturmak için sayfa adı, sayfadaki talimatlar olarak yeni sayfalar için başvuru formundan önce eklenecektir. MediaWiki:Newarticletext metni yerine görüntülenir.
Örnek: "editintro=Şablon:Hoş_geldiniz" belirterek, Şablon:Hoş geldiniz içeriği makalenin üstünde gösterilecektir.
Şunu yazın: Bunu yapmak için
<createbox>
preload=Şablon:Yeni_sayfa
editintro=Şablon:Hoş_geldiniz
width=25
</createbox>

Ayrıca bakınız

Daha fazla yardım ve geri bildirim

An inputbox allows you to put a box on any page, which has a text field for users to fill and a customizable button for launching the action.

There are three types: the article creation box, the search box, and the comment box. The default width for all boxes is 50 characters.

Box types

Article creation box

An article creation box places a box on the page that lets the user create a new page by entering the page title. A new page will be opened at the title the user types in. Page creation is handled by the InputBox extension, or by the CreateBox extension. CreateBox takes mostly the same arguments as InputBox when used with type=create. Both check if a page already exists and display an error message if it does. It is also possible to use preloaded templates with the box to simplify the article creation process for editors.

Type this: To make this:
<inputbox>
type=create
</inputbox>

Search box

A search box provides an extra box for users to search your community, in addition to the one in the global navigation bar.

Type this: To make this:
<inputbox>
type=search
</inputbox>

Comment box

This box adds a section to an existing page, which can be helpful in adding a new discussion to a talk page, or new items to a news page.

The text typed in the box is the page where to start a new section header. If you use as type commenttitle instead of comment, the text typed in the box becomes the new section header, and is also used as the edit summary for the addition. In this case, you additionally need to define a pagename with the page parameter.

Type this: To make this:
<inputbox>
type = comment
buttonlabel=Post a comment
</inputbox>

<inputbox>
type = commenttitle
page = Help talk:Inputbox
buttonlabel=Post a comment
</inputbox>

Customizing inputboxes

There are several parameters you can use to customize the display of the inputboxes.

Background color
bgcolor=#FFFFFF
Sets the background color using HTML color values. Enter the color value without using quotes. In some cases, giving this the same color as the page color can make the background invisible.
Width
width=##
Sets width of input field, where ## is a number of characters. (The default is 50.)
Default text
default=any text
Default text to put in the inputbox before it is changed, such as "enter page title here".
Button label
buttonlabel=any text
This label will be used for the text in the main submit button of the form.
Search button label
searchbuttonlabel=any text
For search forms, this label will be used for the "Search full text" button.
Line break
break=no
Removes the default line break between the input box and the button(s), displaying them side by side.
Placeholder
placeholder=any text
Define placeholder text that will display in the input box when it is empty.
Hide Box
hidden=yes
Removes the box and automatically goes to the page specified by default=.
Type this: To make this:
<inputbox>
type=create
width=15
placeholder=Type here!
buttonlabel=Click here!
break=no
</inputbox>
Type this: To make this:
<inputbox>
type=create
width=15
default=Type here!
hidden=yes
buttonlabel=Click here!
break=no
</inputbox>

Using preloaded templates with an article creation box

See Help:Preloaded templates for more detail

If you want to use a standard article template, you can specify this in the form. Doing so will pre-load an article with a basic layout in terms of templates and structure, making the process standard for editors.

Preloaded text
preload=pagename
For comment and create boxes, the text of the page under pagename will be preloaded (see below) into the blank editbox when a new page is created.
Example: By specifying "preload=Template:New_page", the content of "Template:New page" will be loaded into the edit box for the new article.
Edit introduction
editintro=pagename
For comment and create boxes, the text of the page under pagename will be added, as instructions, before the submission form for new pages. It is displayed instead of the text of MediaWiki:Newarticletext.
Example: By specifying "editintro=Template:Welcome", the content of Template:Welcome will be shown above the article.
Type this: To make this:
<createbox>
preload=Template:New_page
editintro=Template:Welcome
width=25
</createbox>

See also

Further help and feedback

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.