Norsk Wikia
Advertisement

Administratorer kan beskytte en side på wikien for å unngå spam og hærverk. Dette gjelder kun sider som har en rekke tilfeller av hærverk eller en side med mange besøkende og som kun skal endres med større behov, som wikiens hovedside.

Beskyttelseslevel[]

 • Halv-beskyttet: Beskytter siden mot uregistrerte (antonym bidragsyter) og lite aktive brukere mot redigering av siden.
 • Hel-beskyttet: Tillater kun administratorer eller brukere med høyere rang å redigere siden. Dette brukes ofte kun på hovedsiden, eller sider som sliter med ekstremt mye spam og hærverk.
 • Dypbeskyttelse: Kan kun brukes når siden er hel-beskyttet og vil hindre all redigering på sider som inkluderer på den aktuelle siden av ikke-administratorer.
 • Flytte-beskyttelse: Kan også kun brukes ved hel-beskyttelse, og vil hindre alle ikke-administratorer å flytte siden.

Trinn for trinn[]

 • For å beskytte en artikkel, bilde, mal eller andre beskyttbare sider, trykker du på pilen ved siden av Rediger-knappen og en dropdown-meny vil dukke opp. Deretter trykker du på beskytt.
 • Da kommer beskyttelses-sjemaet opp og du kan velge av mulighetene som er beskrevet i avsnittet over.
Beskyttelse

Sjema for beskyttelse


 • Du velger type beskyttelse i sjemaet
 • Du kan også velge hvor lang til beskyttelsen skal ta. Er svaret uendelig vil siden være låst helt til en administrator opphever beskyttelsen.
 • Nederst finner du en liste over vanlige låse-grunner. Hvis ingen passer kan du velge Annen grunn og skrive i feltet under [1]
 • Klikk på Bekreft for å lagre endringene.

Opphev beskyttelse[]

 • For å oppheve beskyttelsen trykker du på pilen ved Rediger-knappen og dropdown-menyen dukker opp.
 • Deretter trykker du på åpne.
 • Sjemaet kommer nok en gang opp og du velger type beskyttelse. Et av alternativene tillater alle å redigere.
 • Klikk på Bekreft for å lagre endringene.

Referanser[]

 1. Du kan også gå til siden MediaWiki:Protect-dropdown for å legge til nye låse-grunner.
Advertisement