Centrale community
Advertisement

Een doorverwijzing is een speciale soort pagina die je automatisch naar een andere pagina stuurt wanneer deze geladen wordt. Het maken van doorverwijzingen is handig wanneer er meerdere titels mogelijk zijn voor een bepaalde pagina. Doorverwijzingen worden ook automatisch aangemaakt als je een pagina hernoemt om mensen die hier niet van op de hoogte zijn door te sturen naar de nieuwe pagina.

Hoe maak ik een doorverwijzing?[]

Om een doorverwijzing te maken op een bepaalde pagina, plaats je dit op de doorverwijzende pagina:

#REDIRECT [[Nieuwe titel]]

Op Nederlandstalige wiki's kan je dit gebruiken:

#DOORVERWIJZING [[Nieuwe titel]]

Je kan ook doorverwijzen naar een bepaalde sectie:

#REDIRECT [[Nieuwe titel#Sectie]]

Het is belangrijk om de redirect code op de eerste lijn van de pagina te plaatsen.

Hoe bewerk ik een doorverwijzende pagina?[]

Er zijn 2 manieren om een doorverwijzende pagina te bewerken.

1) Bezoek de doorverwijzende pagina. Je komt nu op de nieuwe pagina uit. Bovenaan de pagina (onder de titel) zou je nu dit moeten zien:

Doorverwezen vanaf (Pagina Naam)

Klik op de pagina naam en je komt terug uit op de doorverwijzende pagina. Nu kan je deze pagina gewoon bewerken.

2) De andere manier is om ?redirect=no aan de URL in de adres balk van je browser toe te voegen:

http://voorbeeld.wikia.com/wiki/DoorverwijzendePagina?redirect=no

Wat is een zachte doorverwijzing?[]

Een zachte doorverwijzing (Soft Redirect in het Engels) is een zeer kleine pagina die de gebruiker vertelt om op een andere pagina te gaan kijken voor de informatie.

Het doet in principe hetzelfde als een normale doorverwijzing, maar dan niet automatisch.

Er is geen specifieke code voor een zachte doorverwijzing, je kan bijvoorbeeld dit gebruiken:

Zie [[Nieuwe pagina]]

In de meeste gevallen zal je normale doorverwijzingen gebruiken, maar in sommige gevallen is dit niet mogelijk (bijvoorbeeld naar een andere wiki doorverwijzen).

Wat is een dubbele doorverwijzing?[]

Een dubbele doorverwijzing is een doorverwijzing die verwijst naar een andere doorverwijzing. Als mensen op een dubbele doorverwijzing komen worden ze zoals gewoonlijk doorverwezen naar de nieuwe pagina. Maar wanneer ze op de tweede doorverwijzing komen worden ze niet meer doorverwezen en krijgen ze dus de tweede doorverwijzingspagina te zien. Dit werd gedaan om te voorkomen dat mensen in een oneindige lus zouden landen (bijvoorbeeld 2 doorverwijzingen die naar elkaar wijzen).

Om dit probleem op te lossen, moet je er voor zorgen dat de eerste doorverwijzing naar de echte pagina wijst, waardoor beide doorverwijzingen naar de zelfde plaats wijzen.

Een lijst van dubbele doorverwijzingen is te vinden op Speciaal:DubbeleDoorverwijzingen.

Wat is een gebroken doorverwijzing?[]

Een gebroken doorverwijzing is een doorverwijzing die naar een niet bestaande pagina wijst. Net als bij Dubbele doorverwijzingen wordt de gebruiker niet naar de nieuwe pagina gestuurd. Je kan dit probleem oplossen door de pagina aan te maken, of door de doorverwijzing te laten verwijderen door een beheerder.

Een lijst van gebroken doorverwijzingen is te vinden op Speciaal:GebrokenDoorverwijzingen.

Advertisement