Centrale community
Advertisement

Wikia Beleid

Raak Vandaag Nog Betrokken!

Maak je eigen wiki en vind een gemeenschap van mensen die houden waarvan jij houdt.

Houd er rekening mee dit een pagina van de Nederlandstalige Wikia Gemeenschap is.
Als u naar deze wiki bent verwezen vanaf een andere wiki, klik dan "vorige" in uw browser aan om terug naar die wiki te gaan.

Deze pagina is een vertaling van w:Wikia:Terms of use, en moet niet gezien worden als officieel. Deze pagina kan incorrecte informatie bevatten. Ga altijd uit van de Engelse versie.

Datum van laatste revisie: 1 oktober 2010

Welkom bij Wikia (de "Dienst" of "Site"), gerund door Wikia, Inc. (het "Bedrijf"). Door onze website te betreden, geeft u (de "Gebruiker") toe dat u deze Termen van Gebruik ("Terms of Use" of "Overeenkomst") gelezen hebt, begrijpt, en dat u het ermee eens bent. Hierbij maakt het niet uit of u een geregistreerd lid van Wikia bent. We reserveren het recht, op onze eigen discretie, om delen van deze overeenkomst aan te passen, delen toe te voegen of delen te verwijderen, op welk moment dan ook, en zonder een melding. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regulier te bekijken om te kijken of de Terms of Use verandert zijn en om de bewerkingen te bekijken.

LEES DEZE TERMS OF USE A.U.B. VOORZICHTIG DOOR OMDAT DEZE BELANGRIJKE INFORMATIE BEVAT OVER UW LEGALE RECHTEN, REMEDIES EN OBLIGATIES, INCLUSIEF, MAAR NIET GELIMITEERD TOT EN BUITENSLUITING, EN EEN DISPUTATIE RESOLUTIE BEPALING DIE WEERGEEFT HOE PROBLEMEN OPGELOST WORDEN.

Deze Terms of Use gelden voor alle leden en niet-leden hetzelfde. Als u de dienst wil gebruiken, moet u deze Terms of Use accepteren. U mag dit doen door (a) u te registreren voor lidmaatschap voor de dienst en/of het bedrijf of (b) door de service te gebruiken. U mag de dienst niet gebruiken als u het niet eens bent met de Terms of Use als (a) u niet de legale leeftijd hebt om een bindend contract te tekenen met het bedrijf of (b) u verboden bent door de wet om deze Terms of Use te accepteren.

Lidmaatschap

Terwijl u deze dienst kan gebruiken zonder te registreren voor lidmaatschap, is de dienst niet beschikbaar waar bepaald door de wet, en is alleen bedoeld voor gebruikers die dertien (13) jaar of ouder zijn. Enige registratie van iedereen onder 13 jaar is niet toegestaan, niet gelicenseerd en in violatie met deze Terms of Use. Door te registreren bij de Dienst van deze Site, geeft u aan de u 13 jaar of ouder bent, en accepteert u alle termen en condities van deze overeenkomst.

Als u kiest om te registreren voor lidmaatschap, in twijfel voor u gebruik van de site, accepteert u de veiligheid van u wachtwoord en identificatie te onderhouden en om volledig verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van uw account en voor elke actie die plaatsneemt op uw account.

Het bedrijf mag uw account termineren, uw profiel verwijderen en inhoud of informatie die u gepost hebt op de dienst verwijderen. De dienst mag u ook toegang tot de dienst weigeren voor elke rede, of geen rede, op welk moment dan ook, met of zonder bericht.

Wikia's Intellectuele Inhoud

De woorden WIKIA en WIKICITIES zijn geregistreerde handelsmerken van het bedrijf in de V.S. en/of andere landen. Het bedrijf's handelsmerken mogen niet worden gebruikt, ook niet als deel van handelsmerken en/of als deel van domein namen, die in connectie worden gelegd die waarschijnlijk verwarrend kunnen zijn en mag niet gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt worden, in geheel of als deel, zonder geschreven toestemming van het bedrijf.

Gebruiker's Optreden

U accepteert de dienst niet te gebruiken om:

 • Leden van de dienst te beledigen;
 • De dienst op enige verboden manier te gebruiken, of op een andere manier de de site kan beschadigen, overbelasten of nadelig beïnvloeden;
 • Inhoud opslaan, uploaden, versturen of delen op een manier die verboden, eerrovend, obscuur, offensief is, of op een manier die een persoons privacy of publiciteit schend;
 • Een andere entiteit of persoon na te doen;
 • Persoonlijke informatie van een andere gebruiker onder de leeftijd van 18 plaatsen;
 • Een poging doen om informatie van de dienst te betreden d.m.v. de interface op een andere manier dan de dienst of op een andere manier toegestaan door het bedrijf;
 • Wachtwoorden of andere persoonlijke informatie plaatsen voor verboden doeleinden.

Verder stemt u in met:

 • Alleen de dienst te gebruiken op een manier die consistent is met de Terms of Use en in volgzaamheid met de geldende wetten en regulaties;
 • De geheimhouding van enige wachtwoord(en) die gelden op de dienst bekend te onderhouden;
 • Het onmiddellijk notificeren van het bedrijf wanneer er ongeautoriseerde toegang is tot uw account;
 • Niet opzettelijk te blokkeren, te verwijderen of op een andere manier de werkende functie van het weergeven van advertenties en/of interface en functionaliteit voor andere gebruikers te blokkeren, inclusief, maar niet gelimiteerd tot door javascript of CSS veranderingen aan te brengen die goede weergave of functie van advertenties en/of interface en functionaliteit blokkeert;
 • Data te gebruiken die gegeven is door de dienst zoals toegestaan door de dienst zijn Privacy Beleid.

Inhoud op de Site plaatsen en Auteursrecht

U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de inhoud, inclusief maar niet gelimiteerd tot foto's, profiel informatie, berichten, zoek resultaat bewerkingen, en andere inhoud die uw upload, publiceert of weergeeft (vanaf nu "plaatst") op of d.m.v. de dienst, of inhoud die u deelt met andere gebruikers. U mag geen inhoud plaatsen op de dienst die u zelf niet gemaakt hebt of waarvan u geen toestemming hebt om te plaatsen. Voor submissies op de zoek resultaat pagina's, mag u geen inhoud te plaatsen die niet compatibel is met de licentie gebruikt door het particuliere project of de dienst. U begrijpt en accepteert dat op elke manier, maar u bent niet verplicht om enige inhoud van de dienst te bewerken of te verwijderen, voor elke rede of geen rede. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor de betaling van backup kopieën en vervanging van enige inhoud die u plaatst of opslaat op de dienst of die gegeven is door het bedrijf.

Wanneer u inhoud post op de site, autoriseert en staat u ons toe om kopieën te maken waarvan wij vinden dat het nodig is om de werking van het opslaan en plaatsen van inhoud op de site.

Claims van Auteursrecht Schending

Voor claims van auteursrecht schending, neem a.u.b. contact op met onze designated agent onder de Digital Millennium Copyright Act:

Michael Davis
Wikia, Inc.
200 2nd Ave. South #306
St. Petersburg, FL 33701-4313

U mag de designated agent emailen via copyright@wikia.com. Voeg a.u.b. "Claim of copyright infringement" toe in het onderwerp van uw email.

Disclaimers en Limitaties van Aansprakelijkheid

Hoewel we de regels voor de gebruiker gedrag en middelen proberen te verstrekken, heeft het bedrijf heeft geen controle over dit en draagt het geen verantwoordelijkheid en is niet op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele inhoud ingediend bij de dienst.

Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de inhoud of gedrag, hetzij online of offline, van enig gebruiker van de Service. Verder begrijpt u en erkent dat door gebruik te maken van de Diensten kan worden blootgesteld aan Content die u beledigend, onfatsoenlijk of verwerpelijk en dat in dit opzicht, gebruikt u de Diensten voor eigen risico.

De dienst wordt geleverd "zoals het is" en "zoals beschikbaar". Het bedrijf wijst elke en alle verklaringen en garanties af, expliciet of impliciet. Het bedrijf is niet en kan niet garanderen geen specifieke resultaten van gebruik van de Dienst. U erkent dat u GEBRUIK MAAKT VAN DEZE DIENST OP EIGEN RISICO.

U gaat ermee akkoord het Vennootschap, haar bestuurders, werknemers, eigenaren, agenten en gebruikers van iedere aansprakelijkheid van het gebruik van deze Dienst of de inhoud ervan of andere materialen daarop te ontzien. In geen geval zal het Vennootschap, haar bestuurders, werknemers, eigenaren, agenten, of gebruikers aansprakelijk zijn naar u of een derde partij voor enige indirecte, incidentele, speciale of bestraffende schade, inclusief gederfde winst, goodwill, of ander verlies, het materieel of immaterieel, die voortvloeien uit uw gebruik van deze dienst of enige inhoud of andere materialen daarop, zelfs als het bedrijf is geadviseerd of is anderszins bewust van de mogelijkheid van dergelijke schade. Niettegenstaande iets bevatte integendeel hierin, zal de aansprakelijkheid van het Vennootschap naar u voor enig reden wat dan ook en ongeacht de vorm van de actie, ten allen tijde beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door u betaalde, indien aanwezig, van de dienst, zal dit bedrag niet 1000 Amerikaanse Dollars overschrijden. U erkent bovendien dat, indien geen vergoedingen worden betaald aan het bedrijf om deze dienst te gebruiken, u beperkt bent tot dwangmiddel alleen, en hebben geen recht op schadevergoeding van het bedrijf, ongeacht de oorzaak van uw actie.

BOVENDIEN REPRESENTEERT OF GARANDEERT HET VENNOOTSCHAP NIET dat u (A) UW GEBRUIK VAN DE SERVICE ZAL VOLDOEN AAN UW EISEN, WORDEN ZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, (b) dat alle informatie VERKREGEN DOOR U ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN, NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZIJN; (C) dat er fouten in functionaliteit of werking van de diensten zullen worden GECORRIGEERD.

Regerende Wet, Forum en Jurisdictie

Door de dienst te gebruiken, accepteert u dat de wetten van de Staat van Californië, zonder inachtneming van de beginselen van conflict van wetten, zullen gelden voor deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen van welke aard ook die kunnen ontstaan tussen u en het bedrijf of een van onze filialen. U stemt ermee in niet te beginnen of enige andere actie te vervolgen in verband met uw gebruik van deze diensten dan in de staat en federale rechtbanken van Californië, en u stemt alle verdedigingen van gebrek aan persoonlijke jurisdictie en forum non-conveniënt aan en af te zien met betrekking tot de locatie en de bevoegdheid in de staat en federale rechtbanken van Californië.

Andere Termen en Condities

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en de Onderneming ten aanzien van het gebruik van de dienst, en vervangen alle eerdere overeenkomsten tussen u en het bedrijf met betrekking tot uw gebruik van de Dienst.

Als enige gebruiksvoorwaarden van diegene in het Engels verschillen, zal de Engelse versie gekozen worden.

In de mate dat een vertaling van deze gebruiksvoorwaarden van de Engels taal versie verschillen, het Engels versie controles.

Als het bedrijf geen rechterlijke stappen neemt en besluit deze op te heffen, of de bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, is dit geen afstandsneming van dit recht of bepaling in deze of een andere instantie.

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt verklaard, zal de rest van deze Overeenkomst geldig blijven en afdwingbaar in volle kracht.

Indien enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onrechtmatig worden geacht door een magistraat van de bevoegde rechtbank, nietig of om enige reden onuitvoerbaar, dan wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze gebruiksvoorwaarden en zal niet de geldigheid of afdwingbaarheid van invloed zijn op alle resterende bepalingen.

Advertisement