Wikia


Hier is een overzicht van de laatste technische wijzigingen op Wikia. Zoals elke week zullen de updates woensdag gebeuren. Dit zijn enkel de belangrijkste wijzigingen.

Grote Bugs Opgelost

  • We blijven problemen met de nieuwe visuele tekstverwerker oplossen. Deze week hebben we de voorvertoning herwerkt zodat deze nu een correcter beeld geeft.
  • Problemen met subkoppen zouden moeten zijn opgelost.

Andere grote wijzigingen

  • Oudere blogs kwamen tevoorschijn in de "populaire blogs" wanneer ze bewerkt werden. Dit is nu niet meer het geval.

Bekende Problemen

  • Sommige gebruikers verliezen periodiek hun verbinding met de Chat. Hier zijn we nog mee bezig.
  • Datums "sinds aanmaken gebruiker" zouden gedeeltelijk opgelost moeten zijn, maar sommige oudere gebruikers hebben het probleem nog steeds?

Vragen of opmerkingen? Laat ze gerust hieronder achter. Je kan ons ook altijd bereiken via Special:Contact

Original blog post made by Dopp on the Community Central

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.