Centrale community
Advertisement

Wikia Beleid

Raak Vandaag Nog Betrokken!

Maak je eigen wiki en vind een gemeenschap van mensen die houden waarvan jij houdt.

Deze pagina is een vertaling van de Engelse versie, en is niet officieel. Deze pagina kan incorrecte of verouderde informatie bevatten. Ga altijd uit van de Engelse versie.
Meest recente update: 07/08/2013, 19:56

Tenzij anders aangegeven, valt de tekst op Wikia sites onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License 3.0 (Unported) (CC BY-SA).

Een samenvatting van de CC BY-SA licentie, alsmede de volledige tekst van de licentie zijn toegankelijk via de volgende onderstaande links:

Zekere wiki's gebruiken licenties die verschillen van de CC BY-SA licentie. De licentie die een individuele wiki gebruikt wordt aangegeven in de footer en/of bewerkpagina op die wiki.

Editing at Wikia

Wiki's die de CC BY-SA licentie gebruiken

Om gratis kennis en cultuur te verspreiden, geven alle gebruikers die wiki's bewerken of op een andere manier bijdragen aan wiki's die de CC BY-SA licentie gebruiken brede toestemming aan het algemene publiek om hun bijdragen te redistribueren en hergebruiken voor welk doel dan ook, waaronder commercieel gebruik, in overeenstemming met de CC BY-SA licentie. Zulk gebruik is toegestaan wanneer attributie wordt gegeven, en zolang dezelfde vrijheid om het werk te hergebruiken en redistribueren ook van toepassing is op alle afgeleide werken van de bijdragen.

Door een wiki te bewerken of op een andere manier bij te dragen aan een wiki die de CC BY-SA licentie gebruikt, stemt u in om alle tekst die u wijzigt of bijdraagt te laten vallen onder de CC-BY-SA licentie.

Wiki's die de CC BY-NC licentie gebruiken

Als u een wiki bewerkt of op een andere manier bijdraagt aan een wiki die de Creative Commons Attribution NonCommercial license ("CC BY-NC") gebruikt, stemt u in dat al uw bijdragen gemaakt worden onder de CC BY-NC licentie, en onderworpen zijn aan de ontheffing beschreven op het einde van deze sectie ("Commercieel Gebruik Ontheffing"). Houd er rekening mee dat uw bijdragen deelbaar zijn en geremixed kunnen worden onder de CC BY-NC licentie, maar niet gebruikt kunnen worden voor commercieel gebruik door Wikia gebruikers.

Een samenvatting van de CC BY-NC licentie, alsmede de volledige tekst van de licentie zijn toegankelijk via de volgende onderstaande links:

Door een wiki te bewerken of op een andere manier bij te dragen aan een wiki die de CC BY-NC licentie gebruikt, stemt u in om alle tekst die u wijzigt of bijdraagt te laten vallen onder de CC-BY-NC licentie, en onderworpen zijn aan de Commercieel Gebruik Ontheffing.

Wiki's die de CC BY-NC-ND licentie gebruiken

Als u een wiki bewerkt of op een andere manier bijdraagt aan een wiki die de Attribution-NonCommercial-NoDerivs licentie ("CC-BY-NC-ND") gebruikt, stemt u in dat al uw bijdragen gemaakt worden onder de CC BY-NC-ND licentie, en onderworpen zijn aan de Commercieel Gebruik Ontheffing. De CC BY-NC-ND licentie is grotendeels overeenkomstig met de CC BY-NC licentie, behalve dat u het werk niet mag wijzigen, transformeren of verder mag ontwikkelen.

Een samenvatting van de CC BY-NC-ND licentie, alsmede de volledige tekst van de licentie zijn toegankelijk via de volgende onderstaande links:

Door een wiki te bewerken of op een andere manier bij te dragen aan een wiki die de CC BY-NC-ND licentie gebruikt, stemt u in om alle tekst die u wijzigt of bijdraagt te laten vallen onder de CC-BY-NC-ND licentie, en onderworpen zijn aan de Commercieel Gebruik Ontheffing.

Als u bijdraagt aan, of in het verleden bijgedragen hebt aan een wiki die het commercieel gebruik van uw bijdrage beperkt (bijvoorbeeld de CC BY-NC of CC BY-NC-ND licenties), doet u hierbij afstand van een dergelijke beperking met betrekking tot Wikia's gebruik van deze bijdrage en eventuele afgeleide werken van een dergelijke bijdrage.

Tekst importeren

Als u iets wilt bijdragen waarvan u niet de eigenaar bent of de auteursrechten van beheert, mag u dit alleen bijdragen als u toestemming hebt gekregen zulke bijdrage toe te voegen onder voorwaarden die overeenkomen met de licentie die de wiki waaraan u de bijdrage wilt toevoegen gebruikt. Daarnaast mag u niet bijdragen aan een wiki die een licentie gebruikt die commercieel gebruik beperkt, tenzij u de auteursrechten bezit van zulke bijdrage of anderszins recht hebt om de Commercieel Gebruik Ontheffing te verlenen. Bijvoorbeeld, u mag niet inhoud die valt onder de CC BY-NC licentie bijdragen aan een wiki die tevens die licentie gebruikt, tenzij u het recht heeft om de Commercieel Gebruik Ontheffing te verlenen met betrekking tot zulke bijdrage.

Als u tekst importeert onder een compatibele licentie die attributie vereist, moet u, op een redelijke manier (met inbegrip van een van de attributiemethoden hieronder beschreven), de auteur(s) met naam vermelden. Wanneer zulke naamsvermelding over het algemeen kenbaar gemaakt wordt via paginageschiedenis (zoals bij het kopiëren binnen Wikia), is het voldoende om attributie te geven in de tekstsamenvatting, welke wordt opgenomen in de paginageschiedenis, als u tekst importeert.

Attributie

Als een bijdrager, stemt u hierbij in dat wanneer u op een van de volgende manieren toegeschreven wordt, er voldaan wordt aan de toeschrijvingsvereiste van de licentie toepasbaar op uw wiki: a) attributie via een hyperlink (wanneer mogelijk) of URL naar de artikel of artikels waaraan u hebt bijgedragen, b) attributie via een hyperlink (wanneer mogelijk) of URL naar een alternatieve, stabiele online kopie welke vrij toegankelijk is, voldoet aan de licentie, en welke de auteurs toeschrijft op een manier gelijk aan de toeschrijving gegeven op deze website, of c) attributie via een lijst van alle auteurs. Lijsten van auteurs kunnen gefilterd worden om kleine of irrelevante bijdragen uit te sluiten.

Niet-tekst bestanden

Vrij gelicenseerde afbeeldingen of afbeeldingen in het publieke domein worden sterk geprefereerd bij Wikia.

Er moet niet vanuit gegaan worden dat niet-tekst media op Wikia beschikbaar is onder dezelfde licentie als de tekst. Bekijk de media beschrijvingspagina voor details over de licentie van een specifiek mediabestand.

Als u bestanden upload naar Wikia, moet u de bron van het bestand citeren, de auteurs toeschrijven, en mogelijke auteursrechtinformatie aantekenen, wanneer toepasbaar. Individuele gemeenschappen kunnen de vereisten om bestanden te uploaden verder uitwerken.

Wikia inhoud gebruiken

Iedere wiki bevat informatie over welke licentie toepasbaar is op de tekst. Het is uw verantwoordelijkheid om deze licentie te begrijpen en te volgen. Tekst van externe bronnen voegen mogelijk additionele attributievereisten toe aan het werk die niet beschreven zijn op deze pagina.

Als u Wikia werk hergebruikt dat geplaatst is onder een Creative Commons licentie, moet u de auteurs toeschrijven met een van de attributiemethoden beschreven in de sectie hierboven genaamd "Attributie".

Een voorbeeld van attributie als u Wikia inhoud hergebruikt op uw eigen website:

Dit artikel gebruikt materiaal van het "Endor" artikel op de Star Wars wiki op Wikia en is gelicenseerd onder de Creative Commons Attribution-Share Alike License.

U moet er niet vanuit gaan dat inhoud die niet toebehoort aan de wiki (bijvoorbeeld e-mails, IRC chats, forums, etc.) vallen onder dezelfde licentie als de wiki tenzij dit expliciet wordt aangegeven.

Vertalingen

Deze licentievoorwaarden mogen niet worden aangepast. Als er enige inconsistentie bestaat tussen de Engelse voorwaarden en een mogelijke vertaling in een andere taal, neemt de Engelse versie voorrang. Bovenaan de pagina kunt u links naar onofficiële vertalingen vinden.


Deze voorwaarden zijn gebaseerd op die van een ander bedrijf; de Wikimedia Foundation; en worden gebruikt onder de voorwaarden van de Creative Commons Attribution-Share Alike licentie (bekijk auteurs).

Advertisement