Fandom

Rémy Lee

こと 李逸樹

ヘルパー
  • 居住地 Rome, Italy
  • 誕生日 11月 12日
  • 職業 medical student
  • 私は maleです
李逸樹 Rémy @ 80px-Wiki.png

rina_avatar_zpsd3f0c8d7.png Chào bạn đến với trang thành viên của tôi!

Tôi là Rémy Lee, một thành viên thuộc Fandom International Team, và nhiệm vụ hoạt động chính của tôi là tại Cộng đồng Fandom tiếng Việt.

Nếu bạn cần trợ giúp trong công việc biên tập wiki và cũng như các vấn đề cộng đồng, thoải mái liên lạc với tôi bằng cách đăng tin nhắn lên tường của tôi, tôi sẽ cố gắng hồi âm sớm nhất có thể.

Ngoài ra, tôi là một biên tập viên trên Thế thần toàn thư và bạn có thể tìm thấy tôi thường xuyên ở đó.

Biên tập vui vẻ! ~ Rémy@@fandom (tườngyêu cầu nhận wikinổi bậtliên kết ngôn ngữ)

Báo cáo thư rácBáo cáo phá hoạiLiên hệ Fandom

rina_avatar_zpsd3f0c8d7.png Welcome to my user page!

I am Rémy Lee, a member of Fandom International Team, and my primary activity is on Vietnamese Fandom Community.

If you need my help in wiki editing work or community problem, feel free to contact me by posting your message to my wall (or user talk), I will reply as soon as possible.

In addition, I'm an editor on Vietnamese Avatar: The Last Airbender and The Legend of Korra Wiki and you can find me often there.

Happy editing! ~ Rémy@@fandom (walladoptionspotlightinterwiki/lang requests)

Report SpamReport VandalismContact Fandom

Wiki-wordmark.png Wiki-wordmark.png
Thế thần toàn thư Cộng đồng Fandom tiếng Việt

特に記載のない限り、コミュニティのコンテンツはCC-BY-SA ライセンスの下で利用可能です。