Advertisement

ویکیا:ویکیا چه چیزی نیست

Wiki.png
سیاست‌ها
شرایط استفاده
سیاست حفظ اسرار
مجوز انتشار
ایجاد ویکی جدید
تکذیب‌نامه‌ها
بیشتر...

ویکیا چه چیزهایی نیست:

اصالتا یک شرکت میزبان
فقط ویکی‌هایی که احتمال موفقیت دارند و گروه زیادی از کاربران را جذب می‌کنند ساخته می‌شوند. درخواست برای ویکیای شخصی و مرتبط با گروه خاص و کوچک پذیرفته نمی‌شوند. برای جزئیات بیشتر به سیاست ساخت ویکیا مراجعه کنید.
محلی برای تبلیغ وبگاه‌های دیگر
ویکیا برای ویرایش تمام کاربران استفاده می‌شود، نه محل پیوند به وبگاه‌های دیگر. تبلیغات غیر رسمی مجاز نیست. به تبلیغات مراجعه کنید.
یکی از پروژهای ویکی‌مدیا
شرکت ویکیا و ویکی‌مدیا دو سازمان جداگانه هستند. برای توضیحات بیشتر در مورد ارتباطات بین این دو به ویکی‌مدیا مراجعه کنید.
ویکی‌پدیا
ویکیا ویکی‌پدیا نیست و ما قصدمان این است که نسخه دیگر ویکی‌مدیا نباشد. اگرچه یکسری از هدف‌های ویکیا با ویکی‌پدیا یکی است، این دو «پروژهای خواهر» نیستند چون ویکیا یکی از پروژهای ویکی‌مدیا نیست (همان‌گونه که بالا توضیح داده شد).
مزرعه لینک
ویکی‌های ویکیا باید دارای مطلب واقعی باشند، نه فقط پایگاه لینک به وبگاه‌های دیگر.