انجمن مرکزی
Advertisement
انجمن مرکزی
MainPageCCHeader
به دنبال کمک و راهنمایی هستید؟ انجمن مرکزی مرکز همه اطلاعات در فن‌دام است

در اینجا به ما بپیوندید تا با سایر ویراستاران آشنا شوید، کمک بگیرید، و نکات و ترفندهایی را برای ویرایش در انجمن خود بیاموزید. در جامعهٔ مرکزی، بحث های مفید جامعه ، پست های وبلاگ کارکنان ، صفحات راهنما و بسیاری از موارد پشتیبانی دیگر را خواهید یافت . بنابراین برای یادگیری از دیگران در اینجا توقف کنید!

Mainpage-avatars


Getting Started With Your Fan Journey

مشارکت برای تازه واردان

۳ مرحله ساده برای اولین مشارکت خود در فن‌دام
بله - بسیاری از مقالات در شبکه ما توسط افرادی مانند شما ایجاد و بهبود می‌یابند!
کمک اضافی برای اولین مشارکت خود به فن‌دام - یاد بگیرید که وقتی متوجه یک اشتباه در صفحه می‌شوید چگونه خودتان آن را اصلاح کنید. → شروع با مشارکت کردن در ویکی ها
از ویرایش کردن می‌ترسید؟ نیازی به ترس نیست – می‌توانید در صفحهٔ تمرین به ویرایش کردن آن‌قدر بپردازید تا مسلط شوید, حتی اگر اشتباه کنید → مشاهده صفحهمشاهده صفحه با حالت ویرایش - صفحه تمرین شخصی


Fandom Help Documentation


Frequently Asked Questions

Getting Started

 • Signing up
 • Changing your preferences
 • Managing your account
 • Updating your profile
 • Notifications
 • Creating a wiki
 • Administrators' how-to guide
 • Common mistakes
More on Getting Started

Contributing

 • Editing a page
 • Creating a new page
 • Uploading photos
 • Adding videos
 • Inserting links
 • Adding categories
 • Dealing with templates
 • Using wikitext
More on Contributing

Customization

 • Using the theme designer
 • Changing the background image
 • Uploading a new favicon
 • Using colors
 • Updating the wiki navigation
 • Customization policy
 • Adding and updating tables
 • Working with infoboxes
Complete Customization Tips

Community Management

 • Enabling new wiki features
 • Enabling extensions
 • Protecting a page
 • Navigating the admin dashboard
 • Working with special pages
 • Blocking users
 • Handling conflict
Community Management Tips
All Frequently Asked Questions


New Active Wikis

Updates each week!
Join some of the most active, recently founded English-language wikis:

مدیاویکی:Custom-WikiRanking/Editors

Upcoming Events

الگو:Upcoming events

View all Community Events & Programming

Community Programs

CommunityProgrHub-Header

Click Here to View All Community Programs

ms: da: hr: sv: tl: cs: he: th: zh-tv: zh-hk:

Advertisement