وسم: تحرير مرئي
وسم: تحرير مرئي
سطر ٢٣: سطر ٢٣:
 
</div>
 
</div>
 
| style="vertical-align:top" | <div style="font-weight: bold; margin: 0 0 10px 5px; padding: 0 30px 32px; border: 1px solid silver;">
 
| style="vertical-align:top" | <div style="font-weight: bold; margin: 0 0 10px 5px; padding: 0 30px 32px; border: 1px solid silver;">
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[ملف:Advice icon.png|وصلة=]] <span style="position: relative; top: 4px;">Advice</span></h2>
+
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[ملف:Advice icon.png|وصلة=]] <span style="position: relative; top: 4px;">نصائح</span></h2>
   
  +
[[مساعدة:أخطاء شائعة|أخطاء شائعة]]<br />[[مساعدة:تصميم الصفحات|تصميم الصفحات]]<br />[[مساعدة:افتراض حسن النية|افتراض حسن النية]]<br />[[مساعدة:لا تطعم المتصيدون|لا تطعم المتصيدون]]<br />[[مساعدة:بناء مجتمع|بناء مجتمع]]<br />
[[Help:Common mistakes|Common Mistakes]]<br />[[Help:Formatting pages|Formatting Pages]]<br />[[Help:Assuming good faith|Assuming Good Faith]]<br />[[Help:Don't feed the trolls|Don't Feed The Trolls]]<br />[[Help:Building a community|Building a community]]<br />
 
 
</div>
 
</div>
 
|}
 
|}

مراجعة ١٣:١٦، ٨ سبتمبر ٢٠١٩

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.