وسم: تحرير مرئي
وسم: تحرير مرئي
سطر ١٢: سطر ١٢:
   
 
| style="width: 50%;" | <div style="font-weight: bold; margin: 0 0 10px 5px; padding: 0 30px 10px; border: 1px solid silver;">
 
| style="width: 50%;" | <div style="font-weight: bold; margin: 0 0 10px 5px; padding: 0 30px 10px; border: 1px solid silver;">
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[File:Your wiki icon.png|link=]] <span style="position: relative; top: 4px;">Your Community</span></h2>
+
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[ملف:Your Wikia icon.png|وصلة=]] <span style="position: relative; top: 4px;">Your Community</span></h2>
   
 
[[Help:Start a new community|Creating A Community]]<br />[[Help:Administrators' how-to guide|Admin F.A.Q.]]<br />[[Help:Admin Dashboard|Admin Dashboard]]<br />[[Help:Main page|Main Page]]<br />[[Help:Navigation|Navigation]]
 
[[Help:Start a new community|Creating A Community]]<br />[[Help:Administrators' how-to guide|Admin F.A.Q.]]<br />[[Help:Admin Dashboard|Admin Dashboard]]<br />[[Help:Main page|Main Page]]<br />[[Help:Navigation|Navigation]]
سطر ١٨: سطر ١٨:
 
|-
 
|-
 
| <div style="font-weight: bold; margin: 0 5px 10px 0; padding: 0 30px 10px; border: 1px solid silver;">
 
| <div style="font-weight: bold; margin: 0 5px 10px 0; padding: 0 30px 10px; border: 1px solid silver;">
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[File:Fandom Features icon.png|link=]] <span style="position: relative; top: 4px;">Fandom Features</span></h2>
+
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[ملف:Fandom Features icon.png|وصلة=]] <span style="position: relative; top: 4px;">Fandom Features</span></h2>
   
 
[[Help:Theme designer|Theme Designer]]<br />[[Help:Forum|Forum]]<br />[[Help:Discussions|Discussions]]<br />[[Help:Chat|Chat]]<br />[[Help:Videos|Videos]]<br />[[Help:Community messages|Community Corner]]
 
[[Help:Theme designer|Theme Designer]]<br />[[Help:Forum|Forum]]<br />[[Help:Discussions|Discussions]]<br />[[Help:Chat|Chat]]<br />[[Help:Videos|Videos]]<br />[[Help:Community messages|Community Corner]]
 
</div>
 
</div>
 
| style="vertical-align:top" | <div style="font-weight: bold; margin: 0 0 10px 5px; padding: 0 30px 32px; border: 1px solid silver;">
 
| style="vertical-align:top" | <div style="font-weight: bold; margin: 0 0 10px 5px; padding: 0 30px 32px; border: 1px solid silver;">
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[File:Advice icon.png|link=]] <span style="position: relative; top: 4px;">Advice</span></h2>
+
<h2 style="font-size: 20px; margin-bottom: 20px; padding-bottom: 10px;">[[ملف:Advice icon.png|وصلة=]] <span style="position: relative; top: 4px;">Advice</span></h2>
   
 
[[Help:Common mistakes|Common Mistakes]]<br />[[Help:Formatting pages|Formatting Pages]]<br />[[Help:Assuming good faith|Assuming Good Faith]]<br />[[Help:Don't feed the trolls|Don't Feed The Trolls]]<br />[[Help:Building a community|Building a community]]<br />
 
[[Help:Common mistakes|Common Mistakes]]<br />[[Help:Formatting pages|Formatting Pages]]<br />[[Help:Assuming good faith|Assuming Good Faith]]<br />[[Help:Don't feed the trolls|Don't Feed The Trolls]]<br />[[Help:Building a community|Building a community]]<br />

مراجعة ١٢:٣٤، ٨ سبتمبر ٢٠١٩

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.