ط (أنشأ الصفحة ب'<infobox> <title source="title1"> <default>{{PAGENAME}}</default> </title> <image source="image1"> <caption source="caption1"/> </image> <data source="...')
 
ط (افا)
 
سطر ٦: سطر ٦:
 
<caption source="caption1"/>
 
<caption source="caption1"/>
 
</image>
 
</image>
  +
<group>
<data source="row1">
 
  +
<header>معلومات شخصية</header>
<label>Label</label>
 
</data>
+
<data source="الميلاد">
  +
<label>الميلاد</label>
<data source="row2">
 
<label>Label</label>
+
</data>
</data>
+
<data source="الإقامة">
  +
<label>الإقامة</label>
  +
</data>
  +
<data source="الجنسية">
  +
<label>الجنسية</label>
  +
</data>
  +
<data source="العرق">
 
<label>العرق</label>
  +
</data>
  +
<data source="الديانة">
  +
<label>الديانة</label>
  +
</data>
  +
<data source="عضو_في">
  +
<label>عضو في</label>
  +
</data>
  +
</group>
  +
<group>
  +
<header>الحياة العملية</header>
  +
<data source="المدرسة_الأم">
  +
<label>المدرسة الأم</label>
  +
</data>
  +
<data source="تخصص_أكاديمي">
  +
<label>تخصص أكاديمي</label>
  +
</data>
  +
<data source="شهادة_جامعية">
  +
<label>شهادة جامعية</label>
  +
</data>
  +
<data source="المهنة">
  +
<label>المهنة</label>
  +
</data>
  +
<data source="مجال_العمل">
  +
<label>مجال العمل</label>
  +
</data>
  +
<data source="سبب_الشهرة">
  +
<label>سبب الشهرة</label>
  +
</data>
  +
<data source="إدارة">
  +
<label>إدارة</label>
  +
</data>
  +
</group>
  +
<group>
  +
<header>الجوائز</header>
 
<data source="row16"/>
 
<data source="row17"/>
  +
<data source="row18"/>
  +
<data source="row19"/>
  +
<data source="row20"/>
  +
</group>
  +
<group>
  +
<header>المواقع</header>
  +
<data source="المواقع">
  +
<label>المواقع</label>
  +
</data>
  +
</group>
 
</infobox>
 
</infobox>
 
<noinclude>
 
<noinclude>
سطر ١٩: سطر ٧٢:
 
|image1=Example
 
|image1=Example
 
|caption1=Example
 
|caption1=Example
|row1=Example
+
|الميلاد=Example
|row2=Example
+
|الإقامة=Example
  +
|الجنسية=Example
  +
|العرق=Example
  +
|الديانة=Example
  +
|عضو_في=Example
  +
|المدرسة_الأم=Example
  +
|تخصص_أكاديمي=Example
  +
|شهادة_جامعية=Example
  +
|المهنة=Example
  +
|مجال_العمل=Example
  +
|سبب_الشهرة=Example
  +
|إدارة=Example
  +
|row16=Example
  +
|row17=Example
  +
|row18=Example
  +
|row19=Example
  +
|row20=Example
  +
|المواقع=Example
 
}}
 
}}
 
</pre>
 
</pre>

المراجعة الحالية بتاريخ ٠٨:٠٢، ٨ سبتمبر ٢٠١٨

Example usage:

{{قالب بيانات بيانات عالم
|title1=Example
|image1=Example
|caption1=Example
|الميلاد=Example
|الإقامة=Example
|الجنسية=Example
|العرق=Example
|الديانة=Example
|عضو_في=Example
|المدرسة_الأم=Example
|تخصص_أكاديمي=Example
|شهادة_جامعية=Example
|المهنة=Example
|مجال_العمل=Example
|سبب_الشهرة=Example
|إدارة=Example
|row16=Example
|row17=Example
|row18=Example
|row19=Example
|row20=Example
|المواقع=Example
}}
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.